Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Medya Tutumlarının Akademik Güdülenme

Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Medya Tutumlarının Akademik Güdülenmeye Etkisi
İbrahim Davran

195,00 TL
Tükendi
9786052818282
975005
Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Medya Tutumlarının Akademik Güdülenmeye Etkisi
Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Medya Tutumlarının Akademik Güdülenmeye Etkisi
195.00

Teknolojik gelişme ve ilerlemeler, toplumu ve toplumsal yapıyı derinden etkilemektedir. Bu etkilerden en önemlisi iletişimdir. İletişim olanaklarının gelişmesi ve iletişim ağlarının çeşitlenmesi, iletişim biçimlerini, sosyal, kültürel yasamı, eğitim öğretim sürecini, gündelik yasam pratiklerini, bireyler arası ve kitleler arası iletişimi yeniden şekillendirmiştir. Bilişim teknolojisindeki gelişmeler çalışma ortamlarımızı, iletişim araçlarımızı ve hatta günlük hayatımızı değiştirmektedir. Bu durum ise gündelik yaşam pratiklerinin baştan şekillenmesini beraberinde getirmiştir. Bilişim teknolojileri, öğrenme - öğretme sürecini, sosyal, ekonomik ve kültürel yasamı olduğu kadar, kişiler arası etkileşimi de yeniden şekillendirmiştir. Sosyal ağlar aracılığıyla kullanıcıların bilgi oluşturma ve paylaşma, ilişki kurma ve ifade edilen etkileşimler gibi birçok etkileşimde bulunma imkânı sağlamaktadır. Tüm bunlardan hareketle sosyal ağlar aracılığıyla işbirliği yaparak eğitimcilerle bilgiyi hazırlayanlar arasında bilgi paylaşımına ve üretimine imkân sağlayarak eğitimi destekleyici nitelikte kullanımının gerçekleştirilebileceği ifade edilebilir. Sosyal ağlar ile kişiler arası iletişimleri, kişisel katılımı ve sosyal ilişkilerin gelişmesine olanak sağlanabileceği öne sürülebilir.(Tanıtım Bülteninden)


Kapat