Özelleştirme
Özelleştirme Tekelci Sermayenin Haçlı Seferleri
İlke Kitabevi Yayınları
5.56

Türkiye'de özelleştirme politikasına ev sahipliği yapan tekelci sermayeciler ve politikacıları, bunların medyadaki propaganda-ajitasyon tellalları, kişisel ve sosyal zayıflığın' güce taparak gidereceğini zanneden sermaye dalkavuklan hep bir ağızdan; KİT çalışanlarının verimsizliğinden, kadro fazlalıgından, KİT'Ierin hazineye yükünden bahsediyorlar. Maaş yetmezliği içinde kıvranırken Özal'ın "işini bilir" dediği memurun aldığı hediyelik "rüşvet"leri hep günlük yaşamda güncelleştiriyorlar. Çalışan kitlelerin zaafları, ülkenin ekonomi-politiğine ve bir dünya görüşüne karşı "büyük delil" olarak gösteriliyor. Burada amaçları kendi soygunculuklarının yekününü gizlemek, çalışan kitlelerin mücadele ve eylem isteklerini sindirmek, eylemlerin kamuoyunda meşruluk ve haklılık temellerini sulandırmaktır.

Kapat