Kur'an'da İman Esasları
Kur'an'da İman Esasları
Atay ve Atay Yayıncılık
9.90
Bu kitabın özgün adı "Kur'an'a Göre İman Esaslarının Tespiti ve Müdafaası"dır. İman esaslarının tespit edilmesi hususunda kendime özgü yeni bir yöntem ortaya koydum ve müslümanları birbirine karşı hasmane davranmaya sevk eden "Kadere İman" etmenin Kur'an'da olmadığını açıkça ve cesaretle savundum. Böylece ilk defa İslam Dini tarihinde 1400 sene sonra Kur'an'a başvurarak yanlış bir inancın düzeltilmesi örneğini verdim ve Kur'an'ın nasıl anlaşılması gerektiği yöntemini gösterdim. "Kur'an'a Göre Araştırmalar" dizisi ile bu örnekleri çoğaltarak sürdürmekteyim.
(İç Kapak)
Kapat