Sözlü Anlatım
Sözlü Anlatım
Gündüz Eğitim ve Yayıncılık
8.00
Dünyada iletişim olgusunun öne çıkması; insanın kendisine ve toplumuna yabancılaşmasının doğurduğu büyük sakıncaları önleme, en aza indirme gayretlerinden ötürüdür. Konuşma; yakından uzağa hayatın her safhasında, en yaygın, en etkili ve anında amaca ulaşmayı sağlayan, vazgeçilmez bir iletişim türüdür. Başta genç ve geliştirilmeye en elverişli olan çocuklara konuşma becerisini kazandırmakla görevli öğretmenler; olmak üzere bütü alanların eğiticileri konuşma aracılığıyla iletişimin içerik, metot ve tekniklerini bilmek ve bunları büyük bir titizlikle kullanmak ihtiyacı içindedirler...
(Tanıtım Yazısından)
Kapat