Marx'ın Sosyolojisi
Marx'ın Sosyolojisi
Sorun Yayınları
20.00

Henri Lefebvre 1906 yılında doğdu. Taksi şoförlüğü ve işçilik yaparak hayatını kazandı. Politzer ile birlikte 1930 yıllarından önce " Philosophies" adıyla anılan grubu kurdu. 1933' te " Avant Poste" adındaki marksist dergiyi çıkardı. Guterman'la birlikte Hegel'den ve Marx'tan seçmeler yaparak yayımladı. Uzun yıllar, Marksizm konusunda yazdığı çeşitli eserlerle, Fransa'da bir düşünce tarzının en büyük temsilcilerinden biri olduğunu kabul ettirdi. 1958 yılında "Les Problemes Actuels du Marxisme" yayımlayarak dogmatik marksizmi şiddetle eleştirdi. "Le Materialisme Dialectique", "L'existentialisme", "Critiqe de la Vie Ouotidienne", "Logique, Pormelle et Logique, Dialectique", "Marx et la Liberte" "Le Marxisme", 'Contributiona L'Esthetfcme", "Pour Connaitre le Pense de Lenine", "La Somme et le Reste", "Marx Philosophe" gibi önemli eserlerin yazarıdır. Ayrıca Guterman ile birlikte "Cahiers de Lenine sur la Dialectique de Hegel" isimli eseri çevirmiş ve yayımlamıştır. Fransa'da üniversitelerde profesör olarak da çalışan Henri Lefebvre'nin Marx'ım Sosyolojisi isimli kitabı, FKP'den çıkarılmadan önce ve günümüzde ders kitabı olarak okutulmaktadır. Henri Lefebvre, 29 Haziran 199 T de yaşama veda etmiştir.

Kapat