9789758637492
510272
Meme Be Zin
Meme Be Zin
Avesta Yayınları
7.41

Hezkirin ew hest e ku dihele tu bibi an kole an ji qatil.

Ez Memeki be Zin im hevalo, Memeki weha xemgin mina çiyayeki be dar, be giha ü di bin berfe de u bitene mina qatileki.

Dildare dudili we şeve him kefxweş bu ku dijmine xwe ye xedar zeft kiriye u him ji xemgineye behna wi çikandiye, ku we dawiya ve eşa xweş, ve evina beçare, hezkirina jineke ku dema we ji bili evine ji her tişti re heye. Ji hersan du hesren matmayi rüzen xwe yen şermok di çaven wi re derxistibün, pirsen wi yen be bersiv dorpeç dikirin. Çawa dibim Mem beyi ku Zin hebe? Çawa hezkirin dikare weha deve mirov li ber sola herkesi veke? Çawa hezkirin dikare weha deve mirov li ber sola herkesi veke? Çawa weha mirov tek diçe ü pişt le dişke? Çawa ü çawa?

istanbul evden eve nakliyat eşya depolama evden eve nakliyat sultanbeyli escort sancaktepe escort izmit evden eve nakliyat uluslararası evden eve nakliyat
Kapat