Boş Zaman Tüketicilerinin Yaşam Kalitesi ve Mutluluk Düzeyleri Arasınd

Boş Zaman Tüketicilerinin Yaşam Kalitesi ve Mutluluk Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Olimpik Kış Festivali Örneği
Hayri Akyüz

20,00 TL
Temin süresi 15 iş günüdür.
9786257315500
859794
Boş Zaman Tüketicilerinin Yaşam Kalitesi ve Mutluluk Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Olimpik Kış Festivali Örneği
Boş Zaman Tüketicilerinin Yaşam Kalitesi ve Mutluluk Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Olimpik Kış Festivali Örneği
Gazi Kitabevi
20.00

Genel Bilgiler

Zaman Kavramı
Boş Zaman Kavramı
Rekreasyon Kavramı
Boş Zaman Tüketicisi Kavramı
Hedonizm Kavramı
Yaşam Kalitesi Kavramı
Mutluluk Kavramı

Gereç Ve Yöntem

Araştırmanın Konusu
Araştırmanın Önemi
Araştırmanın Kapsamı Ve Sınırlılıkları
Araştırmanın Amacı
Araştırma Problemi
Araştırmanın Yöntemi
Araştırmanın Modeli
Veri Toplama Araçları
Araştırmanın Evren Ve Örneklemi
Veri Analiz Teknikleri
Güvenirlilik

Bulgular
Tartışma
Sonuç Ve Öneriler

Kapat