Belediyelerde Borçlanma ve İktisadi Girişimler
Belediyelerde Borçlanma ve İktisadi Girişimler
Marmara Belediyeler Birliği Kültür Yayınları
15.00

Belediyelerin görev, yetki ve sorumlulukları yasa ile düzenlenmiştir. İdari ve mali özerkliği olan belediyelerin müstakil bütçeleri varıdır. Belediyeler görev ve hizmetleri yerine getirirken gerek duymaları halinde borçlannma yoluna gidebilecekleri gibi, bazı iktisadi faaliyetlerde de bulunabilir veya ortaklık ve üyelik kurabilirler. Bu kitapta belediyelerin borçlanması, arsa ve konut üretimi ile şirket, işletme, kooperatif, dernek ve vakıf, sendika kurması, ortaklığı ve üyeliği konuları uygulayıcılara yönelik olarak sade bir dille ve mümkün olduğunca örnekli anlatılmaya çalışmıştır.

Açıklamalar ve yorumlar varsa yargı kararlarıyla desteklenmiştir. Bu yönüyle "Belediyelerde borçlanma ve İktisadi Girişimler" isimli eser şimdiye kadar alanında yazılmış en kapsamlı çalışma olma özelliğini de taşımaktadır.

Kapat