Türkiye Avrupa Birliği İlişkileri
Türkiye Avrupa Birliği İlişkileri
Barış Kitap
22.00

Avrupalı devletler 13. yüzyıldan beri birlik olmak için çalışmaktadırlar. Bu birliği oluşturacak temel yapı da Hıristiyanlıktır. Hala azımsanmayacak sayıda bir Avrupalı, Hıristiyanlığın doğuşunun üzerinden 2000 yıl geçmesine rağmen, 21. yüzyılda AB'yi oluşturacak temel felsefenin Hıristiyanlık olması gerektiğini savunmaktadır. Avrupa'da birlik oluşturulmasının önemli nedeni Avrupalılar arasındaki savaşları önlemektir. Avrupalılar 20. yüzyılın ikinci yarısına kadar ki tarihsel süreçte aralarında savaşmışlardır. Sürekli bir barışın sağlanmasının birlikte mümkün olabileceğine inanmışlardı. Soğuk Savaş süresince Avrupa'da birlikten ziyade Doğu Bloğu tehlikesinden dolayı ABD'nin de içinde bulunduğu Batı Bloku düşüncesi öndeydi. Doğu Bloğu yıkılınca Soğuk Savaş'ın ihtiyaçları da sona erdi...

Kapat