Mutlak Unutuluş
Mutlak Unutuluş
Şiirden Yayıncılık
18.00

Modern şiirin en verimli kalın damarı yaşanan gerçekliktir, birey-şairin deneyimlediğiyaşantıdır. Bunun dışındaki yönelimler retorik olanı beslemek hususunda daha elverişlidir.(Retoriğin bir şiir sanatı olarak günümüzde olumsuz alanda iş gördüğü anımsansın.)HaticeHamarat şiirini yaşadığı, tanık olduğu, yani içselleştirdiği ve deneyimlediği yaşantı üzerindekuruyor, böylece modern şiirin gerektirdiği bir poetikanın içinden yazıyor.Modern şiirintemelinden çatısına yapısının temellerinden bir diğer öğe de söylem meselesidir.Yapay birdile yüz vermeyen modern şiirin söylemi, deneyimlenen yaşantıyı imgeyle aktarır bize.Modern şiirin söylemi ve örgütleyicisi imgedir. Şairin kendi imge düzenini oluşturduğu üslup,modern şiirin söylemi üstünde gelişir. Hatice Hamarat bu konuda da sağlam bir imgedüzeneği üstünde oluşturmuş şiirini.

Dolayısıyla günümüz sorunsallarından yabancılaşma/kalabalıkta kaybolma, bireyin toplum içinde erimesi, cemaat içinde görünmez olması veunutulması teması dolayımında çatılmış Mutlak Unutuluşu şiirseverlere öneriyoruz.

-Metin Cengiz

Kapat