Üniversiteler İçin Türk Dili 1 - 2 Hatice Gündoğan

Üniversiteler İçin Türk Dili 1 - 2
Hatice Gündoğan, Lokman Taşkesenlioğlu, Hatem Türk

65,00 TL
Temin süresi 15 iş günüdür.
9786052588284
839166
Üniversiteler İçin Türk Dili 1 - 2
Üniversiteler İçin Türk Dili 1 - 2
Akademisyen Kitabevi
65.00

1. Bölüm Dıl - İletışım Kültür - Medenıyet
Dil
Dünya Dilleri
Kökenlerine Göre Diller
Yapılarına Göre Diller
Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri
Dil Ve İnsan
Dil – Düşünce İlgisi
İletişim
İletişim Kavramı
İletişimin Temel Özellikleri
İletişimin İşlevleri
İletişimin Ögeleri
Gönderici (Kaynak)
Alıcı (Hedef)
Mesaj (İleti)
Kanal
Dönüt (Geri Bildirim)
Eğitimde İletişim Ve Önemi
Sınıf İçi İletişim
Kültür Ve Dil
Kültürün Taşıyıcısı Olarak Dil
Kültür Ve Dil İlişkisi
Türk Kültürü
Devlet- Dil İlişkisi
Millet Ve Dil
Millet Ve Dil İlişkisi
Türk Milleti
Medeniyet
Türk Uygarlığı
Dil - Medeniyet İlişkisi Ve Dilin Medeniyete Etkisi
2. Bölüm Yazı Dılı Ve Özellıklerı Kompozısyon
Yazı Dili Ve Kompozisyon Kavramı
Kompozisyon
Anlatımın Özellikleri
Viii İçindekiler
Sadelik (Yalınlık)
Duruluk
Akıcılık
Açıklık (Netlik)
Özgünlük
Özlülük
Tutarlılık
Sürükleyicilik
Anlatım Biçimleri
Betimleyici Anlatım
Öyküleyici Anlatım
Bilgilendirici (Öğretici) Anlatım
Kanıtlayıcı Anlatım
Lirik (Coşku Ve Heyecana Bağlı) Anlatım
Epik (Destansı Anlatım)
Emredici Anlatım
Düşsel (Fantastik) Anlatım
Gelecekten Söz Eden Anlatım
Söyleşmeye Bağlı (Diyalog) Anlatım
Mizahi Anlatım
Düşünceyi Geliştirme Yolları
Tanımlama
Açıklama
Karşılaştırma
Tartışma
Tanık Gösterme (Alıntı Yapma)
Örnekleme
Benzetme
Sayısal Verilerden Yararlanma
3. Bölüm Temel Dıl Bılgısı
1. Ses Bilgisi
A. Ses, Harf Ve Alfabe
B. Ses Uyumları
C. Ses Olayları
2. Yapı Bilgisi
Kök Ve Özellikleri
Gövde
Ekler Ve Özelikleri
A. Yapım Ekleri
B. Çekim Ekleri
3. Kelime Bilgisi
A. Kelimede Anlam
Kelimelerin Birbirleri İle Anlam İlişkileri
Kalıplaşmış Yapılarda Anlam Özellikleri
B. Kelime Türleri
İsim Soylu Kelimeler
Fiiller
C. Kelimede Yapı Özellikleri
4. Kelime Grupları
5. Cümle Bilgisi
A. Cümlenin Ögeleri
B. Cümle Çeşitleri
Yapısına Göre Cümleler
Yüklemin Türüne Göre Cümleler
Yüklemin Yerine Göre Cümleler
Anlamına Göre Cümleler
Cümle Tahlili Örnekleri
4. Bölüm Dıl Yanlışları
Anlam İle İlgili Hususlar
Yapı İle İlgili Hususlar
5. Bölüm Yazım Ve Noktalama
Yazım Kuralları
Noktalama İşaretleri
6. Bölüm Metnın Yapısı Ve Metın Oluşturma
Paragraf
Metin Planı
Metinsellik Ve Metindilbilim
Metinsellik Ölçütleri
7. Bölüm Metın Türlerı
Şiir
Düzyazı
Olay Çevresinde Gelişen Edebî Metinler
Anlatmaya Dayalı Metinler
Göstermeye Dayalı Metinler
Öğretici Metinler
Yaşam Çevresinde Oluşturulan Öğretici Metinler
Fikir Çevresinde Oluşturulan Öğretici Metinler
8. Bölüm Seçilmiş Yazılarda Paragraf Ve
Tema İncelemeleri
İlk Cinayet
Gözyaşı
İntibah'tan
Sergüzeşt'ten
4. Murat'tan
Yazarın Sorumluluğu
Sanat Ve Özgürlük
Başparmak
Münekkit
Sevgi Üstüne
Aynı Masalı Okumak
Bronte Mucizesi
9. Bölüm Akademık Dıl Ve Özellıklerı
Nesnel Ve Öznel Anlatım
Nesnel Anlatım
Öznel Anlatım
Geçerlik Ve Güvenirlik
İddia, Önerme Yazma (Bir Düşünceyi Doğrulama,
Savunma Ya Da Karşı Çıkma)
Akademik Yazılarda Tanım, Kavram Ve Terimlerden Yararlanma
Bilim
Kuram / Teori
Yasa / Kanun
Kural
İlke
Sistem
Sav
Varsayım
Hipotez
Yöntem / Bilimsel Yöntem
Akademik Metinlerin Yapısı Ve Türleri
(Makale, Rapor Ve Bilimsel Özet Vb.)
Makale
Başlık
Öz/Özet
Anahtar Kelimeler
Giriş Bölümü
Materyal Ve Metot
Bulgular
Tartışma Ve Sonuç
Kaynakça/Referanslar
Rapor
Ön Bölüm
Giriş
Yöntem
Araştırma Bulguları
Yararlanılan Kaynaklar
Kitap İncelemeleri
Kitap Tanıtım Yazıları
10. Bölüm Akademık Metın Oluşturma
Açıklama, Tartışma, Metinler Arası İlişki Kurma, Kaynak Gösterme
Açıklama
Tartışma
Metinler Arası İlişki Kurma
Kaynak Gösterme
Metin İçinde Kaynak Gösterimi
Dipnot Gösterme
Kaynakların Yazılması
Kitap
Süreli Yayınlardaki Metin
Elektronik Dergilerdeki/ Veri Tabanlarındaki Makale
Tezler
Ansiklopedi Maddeleri
Bildiriler
Başlık Yazma, Özetleme, Anahtar Kelime Ve Sonuç Yazma
Başlık Yazma
Özetleme
Anahtar Kelime Yazma
Sonuç Yazma
Bilimsel Yazılarda Dikkat Edilecek Etik İlkeler
11. Bölüm Akademık Metın Yazma Uygulamaları
Kaynakça

 • Açıklama
  • 1. Bölüm Dıl - İletışım Kültür - Medenıyet
   Dil
   Dünya Dilleri
   Kökenlerine Göre Diller
   Yapılarına Göre Diller
   Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri
   Dil Ve İnsan
   Dil – Düşünce İlgisi
   İletişim
   İletişim Kavramı
   İletişimin Temel Özellikleri
   İletişimin İşlevleri
   İletişimin Ögeleri
   Gönderici (Kaynak)
   Alıcı (Hedef)
   Mesaj (İleti)
   Kanal
   Dönüt (Geri Bildirim)
   Eğitimde İletişim Ve Önemi
   Sınıf İçi İletişim
   Kültür Ve Dil
   Kültürün Taşıyıcısı Olarak Dil
   Kültür Ve Dil İlişkisi
   Türk Kültürü
   Devlet- Dil İlişkisi
   Millet Ve Dil
   Millet Ve Dil İlişkisi
   Türk Milleti
   Medeniyet
   Türk Uygarlığı
   Dil - Medeniyet İlişkisi Ve Dilin Medeniyete Etkisi
   2. Bölüm Yazı Dılı Ve Özellıklerı Kompozısyon
   Yazı Dili Ve Kompozisyon Kavramı
   Kompozisyon
   Anlatımın Özellikleri
   Viii İçindekiler
   Sadelik (Yalınlık)
   Duruluk
   Akıcılık
   Açıklık (Netlik)
   Özgünlük
   Özlülük
   Tutarlılık
   Sürükleyicilik
   Anlatım Biçimleri
   Betimleyici Anlatım
   Öyküleyici Anlatım
   Bilgilendirici (Öğretici) Anlatım
   Kanıtlayıcı Anlatım
   Lirik (Coşku Ve Heyecana Bağlı) Anlatım
   Epik (Destansı Anlatım)
   Emredici Anlatım
   Düşsel (Fantastik) Anlatım
   Gelecekten Söz Eden Anlatım
   Söyleşmeye Bağlı (Diyalog) Anlatım
   Mizahi Anlatım
   Düşünceyi Geliştirme Yolları
   Tanımlama
   Açıklama
   Karşılaştırma
   Tartışma
   Tanık Gösterme (Alıntı Yapma)
   Örnekleme
   Benzetme
   Sayısal Verilerden Yararlanma
   3. Bölüm Temel Dıl Bılgısı
   1. Ses Bilgisi
   A. Ses, Harf Ve Alfabe
   B. Ses Uyumları
   C. Ses Olayları
   2. Yapı Bilgisi
   Kök Ve Özellikleri
   Gövde
   Ekler Ve Özelikleri
   A. Yapım Ekleri
   B. Çekim Ekleri
   3. Kelime Bilgisi
   A. Kelimede Anlam
   Kelimelerin Birbirleri İle Anlam İlişkileri
   Kalıplaşmış Yapılarda Anlam Özellikleri
   B. Kelime Türleri
   İsim Soylu Kelimeler
   Fiiller
   C. Kelimede Yapı Özellikleri
   4. Kelime Grupları
   5. Cümle Bilgisi
   A. Cümlenin Ögeleri
   B. Cümle Çeşitleri
   Yapısına Göre Cümleler
   Yüklemin Türüne Göre Cümleler
   Yüklemin Yerine Göre Cümleler
   Anlamına Göre Cümleler
   Cümle Tahlili Örnekleri
   4. Bölüm Dıl Yanlışları
   Anlam İle İlgili Hususlar
   Yapı İle İlgili Hususlar
   5. Bölüm Yazım Ve Noktalama
   Yazım Kuralları
   Noktalama İşaretleri
   6. Bölüm Metnın Yapısı Ve Metın Oluşturma
   Paragraf
   Metin Planı
   Metinsellik Ve Metindilbilim
   Metinsellik Ölçütleri
   7. Bölüm Metın Türlerı
   Şiir
   Düzyazı
   Olay Çevresinde Gelişen Edebî Metinler
   Anlatmaya Dayalı Metinler
   Göstermeye Dayalı Metinler
   Öğretici Metinler
   Yaşam Çevresinde Oluşturulan Öğretici Metinler
   Fikir Çevresinde Oluşturulan Öğretici Metinler
   8. Bölüm Seçilmiş Yazılarda Paragraf Ve
   Tema İncelemeleri
   İlk Cinayet
   Gözyaşı
   İntibah'tan
   Sergüzeşt'ten
   4. Murat'tan
   Yazarın Sorumluluğu
   Sanat Ve Özgürlük
   Başparmak
   Münekkit
   Sevgi Üstüne
   Aynı Masalı Okumak
   Bronte Mucizesi
   9. Bölüm Akademık Dıl Ve Özellıklerı
   Nesnel Ve Öznel Anlatım
   Nesnel Anlatım
   Öznel Anlatım
   Geçerlik Ve Güvenirlik
   İddia, Önerme Yazma (Bir Düşünceyi Doğrulama,
   Savunma Ya Da Karşı Çıkma)
   Akademik Yazılarda Tanım, Kavram Ve Terimlerden Yararlanma
   Bilim
   Kuram / Teori
   Yasa / Kanun
   Kural
   İlke
   Sistem
   Sav
   Varsayım
   Hipotez
   Yöntem / Bilimsel Yöntem
   Akademik Metinlerin Yapısı Ve Türleri
   (Makale, Rapor Ve Bilimsel Özet Vb.)
   Makale
   Başlık
   Öz/Özet
   Anahtar Kelimeler
   Giriş Bölümü
   Materyal Ve Metot
   Bulgular
   Tartışma Ve Sonuç
   Kaynakça/Referanslar
   Rapor
   Ön Bölüm
   Giriş
   Yöntem
   Araştırma Bulguları
   Yararlanılan Kaynaklar
   Kitap İncelemeleri
   Kitap Tanıtım Yazıları
   10. Bölüm Akademık Metın Oluşturma
   Açıklama, Tartışma, Metinler Arası İlişki Kurma, Kaynak Gösterme
   Açıklama
   Tartışma
   Metinler Arası İlişki Kurma
   Kaynak Gösterme
   Metin İçinde Kaynak Gösterimi
   Dipnot Gösterme
   Kaynakların Yazılması
   Kitap
   Süreli Yayınlardaki Metin
   Elektronik Dergilerdeki/ Veri Tabanlarındaki Makale
   Tezler
   Ansiklopedi Maddeleri
   Bildiriler
   Başlık Yazma, Özetleme, Anahtar Kelime Ve Sonuç Yazma
   Başlık Yazma
   Özetleme
   Anahtar Kelime Yazma
   Sonuç Yazma
   Bilimsel Yazılarda Dikkat Edilecek Etik İlkeler
   11. Bölüm Akademık Metın Yazma Uygulamaları
   Kaynakça

   Stok Kodu
   :
   9786052588284
   Boyut
   :
   16.50x24.00
   Sayfa Sayısı
   :
   747
   Basım Yeri
   :
   Ankara
   Basım Tarihi
   :
   2020-02
   Kapak Türü
   :
   Ciltsiz
   Kağıt Türü
   :
   1. Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
 • Taksit Seçenekleri
  • Axess Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   65,00   
   65,00   
   2
   32,50   
   65,00   
   3
   21,67   
   65,00   
   4
   17,66   
   70,63   
   5
   14,35   
   71,76   
   6
   12,17   
   73,04   
   7
   10,63   
   74,44   
   8
   9,50   
   76,02   
   9
   8,56   
   77,02   
   10
   7,90   
   79,01   
   11
   7,27   
   79,94   
   12
   6,74   
   80,93   
   Finansbank Kartları
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   65,00   
   65,00   
   2
   32,50   
   65,00   
   3
   21,67   
   65,00   
   4
   17,66   
   70,63   
   5
   14,35   
   71,76   
   6
   12,17   
   73,04   
   7
   10,63   
   74,44   
   8
   9,50   
   76,02   
   9
   8,56   
   77,02   
   10
   7,90   
   79,01   
   11
   7,27   
   79,94   
   12
   6,74   
   80,93   
   Bonus Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   65,00   
   65,00   
   2
   32,50   
   65,00   
   3
   21,67   
   65,00   
   4
   17,66   
   70,63   
   5
   14,35   
   71,76   
   6
   12,17   
   73,04   
   7
   10,63   
   74,44   
   8
   9,50   
   76,02   
   9
   8,56   
   77,02   
   10
   7,90   
   79,01   
   11
   7,27   
   79,94   
   12
   6,74   
   80,93   
   Maximum Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   65,00   
   65,00   
   2
   32,50   
   65,00   
   3
   21,67   
   65,00   
   4
   17,66   
   70,63   
   5
   14,35   
   71,76   
   6
   12,17   
   73,04   
   7
   10,63   
   74,44   
   8
   9,50   
   76,02   
   9
   8,56   
   77,02   
   10
   7,90   
   79,01   
   11
   7,27   
   79,94   
   12
   6,74   
   80,93   
   World Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   65,00   
   65,00   
   2
   32,50   
   65,00   
   3
   21,67   
   65,00   
   4
   17,66   
   70,63   
   5
   14,35   
   71,76   
   6
   12,17   
   73,04   
   7
   10,63   
   74,44   
   8
   9,50   
   76,02   
   9
   8,56   
   77,02   
   10
   7,90   
   79,01   
   11
   7,27   
   79,94   
   12
   6,74   
   80,93   
   Paraf Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   65,00   
   65,00   
   2
   32,50   
   65,00   
   3
   21,67   
   65,00   
   4
   17,66   
   70,63   
   5
   14,35   
   71,76   
   6
   12,17   
   73,04   
   7
   10,63   
   74,44   
   8
   9,50   
   76,02   
   9
   8,56   
   77,02   
   10
   7,90   
   79,01   
   11
   7,27   
   79,94   
   12
   6,74   
   80,93   
   Diğer Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   65,00   
   65,00   
   2
   32,50   
   65,00   
   3
   21,67   
   65,00   
   4
   17,66   
   70,63   
   5
   14,35   
   71,76   
   6
   12,17   
   73,04   
   7
   10,63   
   74,44   
   8
   9,50   
   76,02   
   9
   8,56   
   77,02   
   10
   7,90   
   79,01   
   11
   7,27   
   79,94   
   12
   6,74   
   80,93   
 • Yayınevinin diğer kitapları
istanbul evden eve nakliyat eşya depolama evden eve nakliyat sultanbeyli escort sancaktepe escort izmit evden eve nakliyat uluslararası evden eve nakliyat
Kapat