9789753350503
543050
Kızılbaş Kadın
Kızılbaş Kadın
15.00

Bir başlangıç olması bakımından, Kızılbaş Kadın konusu, bu çalışmada, "Dört Bölüm" olarak planlandı.

Birinci Bölüm: İslamiyet kadına bakış açısı, cinsler arası ilişki ve aile krumuna İslam'ın yaklaşımı, Kur'an ve Hadisler çerçevesinde özetlenmeye çalışıldı.

İkinci Bölüm: Bu bölümde, Kızılbaş Alavilik ve Kızılbaş Kadın hakkında resmi ya da gayri resmi, dört yüz yıldır yapılmış olan saldırı ve düşmanlık belgelerine yer verildi.

Üçüncü Bölüm: Kızılbaşlık, Anadolu ve Yukarı Mezopotamya'nın esas olarak Kadın-Ata kültlerinden kaynaklanıp gelen bir yerli yaratmasıdır. Bu bölümde bu tarihsellik içinde hem Kızılbaşlığa hem de Kızılbaş kadına yer verdik.

Dördüncü Bölüm: Bu bölümde, İster "Alevi-Bektaşi" diye isterse sadece "Alevi" diye tanımlansın bize göre hedeflediği kitle bakımından Kızılbaş Alevilik üzerine çalışma yapanların, kadın hakkındaki belirlemelerine yer verdik.
(Önsöz'den)

Kapat