Siyaset ve Edebiyat
Siyaset ve Edebiyat
KÜV Yayınları (Kocaeli Üniversitesi Vakfı) Ders Kitapları
9.26

Çalışmada iki ana bölüm var.

Önce siyaset ve edebiyat ilişkisi teorik birikimle ortaya koyuldu.

Sonra Türk edebiyatının 1970 - 1980 ve 1990 - 2000 arası, belirli ölçüler kullanılarak tesadüfi seçilmiş romanlar aracılığıyla ele alındı. Sağladığı siyasi verilerle incelenerek edebiyatımıza akseden siyasi özellikler, şartlar uygulamalı olarak belirlendi, yorumlandı, örneklendirildi. Oldukça eklektik bir çalışma oldu. Umarız, derli toplu bir fikir verebilir, yol gösterebilir, siyaset-edebiyat ilişkisini araştırmaya ilgi uyandırabilir, teşvik edebilir. Fayda sağlamasını dileriz.

- Yrd. Doç. Dr. Hasan Yazıcı

Kapat