Yönetici Sekreterliği
Yönetici Sekreterliği
Nobel Yayın Dağıtım
13.00
Sekreterlik mesleği, bir taraftan uzmanlık bilgileri alanında, diğer taraftan da meslekle ilgili olarak gelişen teknoloji ve piyasa koşullarındaki değişime paralel olarak bir gelişme göstermektedir. Sekreterlik mesleğinin etkin bir biçimde yerine getirilmesi için sekreterlerin söz konusu alanlardaki gelişmeleri yakından izlemeleri gerekmektedir. Yönetici sekreterliği kitabı söz konusu ihtiyacı karşılamak amacıyla yazıldı.
(Önsöz'den)
Kapat