Genel ve Teknik İletişim
Genel ve Teknik İletişim
Nobel Yayın Dağıtım
8.50
Genel ve Teknik iletişim kitabı, MEB-YÖK Meslek Yüksekokulları Program Geliştirme Projesi çerçevesinde hazırlanan ve Yüksekokulların Teknik Programlarındaki "Genel ve Teknik İletişim" dersinin müfredatının, amaç ve kapsamına göre hazırlandı. Kitap iki kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısım, dersin müfredatına uygun olarak Genel İletişim, ikinci kısım ise Teknik İletişimden oluşmaktadır.
Kitabın birinci kısmında, genel iletişim konusu işlendi. Yedi bölümden oluşan kitabın, birinci kısmında; "Genel Olarak İletişim" kavramı üzerinde duruldu.
(Önsöz'den)
Kapat