Çağdaş Büro Yönetimi
Çağdaş Büro Yönetimi
Gazi Kitabevi
16.20

Bilgi işleyen çağdaş bürolarda, büro yönetici ve çalışanlarının mesleklerini etkin bir biçimde yerine getirebilmeleri için, modern büro yönetimi teknikleri, büro otomasyonu ve yönetim bilgi sistemleri konusunda bilgi ve beceri sahibi olmaları, ekip çalışması ruhunu ve katılımcı yönetim felsefesini özümsemiş olmaları gerekmektedir. Ayrıca, uluslararası alanda çalışabilmeleri için, en az bir yabancı dili iyi bilmeleri, iletişim ve insan ilişkileri becerilerinin de gelişmiş olması gerekir.

Çağdaş yönetim yaklaşımları, ilkeleri ve kuramsal-uygulamaya dayalı bilgiler ışığında hazırlanan bu kitabın, geleceğin bürolarında görev alacak büro yönetimi bölümü öğrencileri, öğretim elemanları, kamu ve özel organizasyonlardaki büro yöneticileri ve çalışanları açısından yararlı bir kaynak olacağı kanaatindeyiz.

Kapat