9786054847945
604856
Zilyetlik ve Tapu Sicili - 7
Zilyetlik ve Tapu Sicili - 7
Legal Yayıncılık
65.00

Önsöz V
Kısaltmalar . VII
İçindekiler IX
Asliye Hukuk Mahkemelerinin Görevlerine
İlişkin Kurallar
Hukuk Muhakemeleri Yasası Uyarınca Açılan Davalarda Uygulanacak
Yazılı Ve Basit Yargılama Usulleri Hakkında Açıklamalar . 1
Yazılı Yargılama Usulü 1
Basit Yargılama Usulü . 6
Tapu Sicilinin Tutulmasından Doğan Zararların Tazmini Davaları
İlgili Yasa 9
Açıklama 9
Görevli Mahkeme 9
Yetkili Mahkeme . 9
Davacı 9
Davalı 10
Dava Açma Koşulları 10
Gözönünde Tutulacak Hususlar 10
Örnekler . 10
Hazinenin Rücu Davası
Görevli Mahkeme 13
Yetkili Mahkeme . 13
Davacı 13
Davalı 13
Dava Açma Koşulları 13
Gözönünde Tutulacak Hususlar 14
Örnekler . 14
Tapuya Yazılan Ayni Hakkın Silinmesi (Terkini) Ve Değiştirilmesi Davaları
İlgili Yasa 17
Açıklama 17
Görevli Mahkeme 18
Yetkili Mahkeme . 18
Davacı 18
Davalı 19
Dava Açma Koşulları 19
Gözönünde Tutulacak Hususlar 19
Dava Açma Süresi . 20
Örnekler . 20
Tapu Kaydındaki Yanlışlıkların
Düzeltilmesi Davaları
İlgili Yasa 23
Açıklama 23
Görevli Mahkeme 24
Yetkili Mahkeme . 24
Davacı 24
Davalı 24
Gözönünde Tutulacak Hususlar 25
Tapu İdarelerince Açılacak Davalar
Örnekler . 27
Tapu Kaydındaki Yanlışlıkların Düzeltilmesi Davalarının Türleri
Açıklama 29
Açılacak Davalarda Yapılacak İşlemler 29
Örnekler . 29
İçtihatlar 32
Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurul Kararları . 32
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları . 33
Yargıtay Özel Daire Kararları . 78
Tapu İptali Davaları
İlgili Yasa 121
Açıklama . 121
Görevli Mahkeme 122
Yetkili Mahkeme . 122
Davacı 122
Davalı 122
Dava Açma Koşulları 122
Göz Önündetutulacak Hususlar 122
Dava Türleri 123
İçtihatlar 127
Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu Kararları . 127
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları . 128
Yargıtay Özel Daire Kararları . 213
Kaynakça 545
Yazarın Basılmış Eserleri . 549
Yazarın Basılacak Eserleri . 551

Kapat