9786054847969
604854
Tazminat - 9
Tazminat - 9
Legal Yayıncılık
95.00

ÖNSÖZ . V
KISALTMALAR VII
İÇİNDEKİLER . IX
Hukuk Mahkemeleri Yasası Uyarınca Açılan Davalarda Uygulanacak
Yazılı ve Basit Yargılama Usulleri Hakkında Açıklamalar
Yazılı Yargılama Usulü
Basit Yargılama Usulü
HAKSIZ İŞGAL TAZMİNATI (ECRİMİSİL) DAVALARI
İLGİLİ YASA 9
AÇIKLAMA 9
Görevli Mahkeme . 10
Yetkili Mahkeme 10
Davacı . 10
Davalı 10
Dava Açma Koşulları 10
GözönündeTutulacak Hususlar 11
Zamanaşımı . 11
ÖRNEKLER . 11
İÇTİHATLAR 14
Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu Kararları . 14
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları . 15
Yargıtay Özel Daire Kararları . 60
HAKSIZ FİİL (EYLEM) TAZMİNAT DAVASI
İLGİLİ YASA . 129
AÇIKLAMA 129
İÇTİHATLAR . 131
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları . 131
Yargıtay Özel Daire Kararları . 252
ZARARIN TAZMİNİ HAKKINDA AÇILACAK DAVALAR
Görevli Mahkeme . 331
Yetkili Mahkeme 331
Davacı . 331
Davalı 332
Dava açma koşulları 332
Dava açılamayacak durumlar 332
Göz Önünde Tutulacak Esaslar . 332
Dava Zamanaşımı . 333
Dava Türleri 334
ÖRNEKLER 335
İÇTİHATLAR . 336
İçtihadı Birleştirme Genel Kurul Kararları 336
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları . 336
Ceza Genel Kurulu Kararı . 344
Hukuk Genel Kurulu Kararı 347
Hukuk Genel Kurulu Kararı 349
Hukuk Genel Kurulu Kararı 355
Hukuk Genel Kurulu Kararı 358
Hukuk Genel Kurulu Kararı 361
Hukuk Genel Kurulu Kararı 366
Hukuk Genel Kurulu Kararı 373
Hukuk Genel Kurulu Kararı 375
Yargıtay Özel Daire Kararları . 386
HAKSIZ EYLEM ÖLÜM TAZMİNATI DAVALARI
İLGİLİ YASA . 461
AÇIKLAMA 461
Görevli Mahkeme . 462
Yetkili Mahkeme 462
Davacı . 462
Davalı 462
Dava Açma Koşulları 463
Dava Açılamayacak Durumlar 463
Göz Önünde Tutulacak Hususlar 463
Dava Zamanaşımı . 464
ÖRNEKLER 465
İÇTİHATLAR . 466
Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu Kararları . 466
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları . 467
Yargıtay Özel Daire Kararları . 528
HAKSIZ FİİL (EYLEM) DE BEDENSEL ZARAR TAZMİNATI
DAVASI
İLGİLİ YASA . 619
AÇIKLAMA. 619
Görevli Mahkeme . 620
Yetkili Mahkeme 620
Dava Açma Koşulları 621
Dava Açılmayacak Durumlar . 621
Gözönünde Tutulacak Hususlar 621
Dava Zamanaşımı . 623
ÖRNEKLER 623
İÇTİHATLAR . 625
Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu Kararları . 625
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları . 625
Yargıtay Özel Daire Kararları . 685
HAKSIZ REKABET TAZMİNAT DAVASI
İLGİLİ YASA . 753
AÇIKLAMA 753
Görevli Mahkeme . 753
Yetkili Mahkeme 753
Davacı . 754
Davalı 754
Dava Açma Koşulları 754
Gözönünde Tutulacak Hususlar 754
Dava Türleri 755
Dava Zamanaşımı . 755
ÖRNEKLER 756
İÇTİHATLAR . 757
İçtihadı Birleştirme Genel kurulu Kararları 757
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları . 758
Yargıtay Özel Daire Kararları . 764
KİŞİLİK HAKKININ ZEDELENMESİ MANEVİ TAZMİNAT İSTEKLERİ
İLGİLİ YASA . 777
AÇIKLAMA . 778
Görevli Mahkeme . 780
Yetkili Mahkeme 780
Dava Türleri 780
SALDIRI TEHLİKESİNİN ÖNLENMESİ 781
Dava açma Koşulları. 781
SÜRMEKTE OLAN SALDIRIYA SON VERİLMESİ . 781
Dava Açma Koşulları . 781
SONA ERMİŞ OLSA BİLE ETKİLERİ DEVAM EDEN SALDIRININ HUKUKA AYKIRILIĞININ TESPİTİ 781
Dava Açma Koşulları . 781
MADDİ TAZMİNAT DAVASI . 781
Dava Açma Koşulları . 782
MANEVİ TAZMİNAT DAVASI 782
Dava Açma Koşulları . 782
ELDE EDİLMİŞ KAZANCIN VERİLMESİ 782
Dava Açma Koşulları . 783
Tüm Davalarda Davacı . 783
Davalı 783
Zamanaşımı 783
Gözönünde Tutulacak Hususlar 783
ÖRNEKLER 785
İÇTİHATLAR 787
İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu Kararları 787
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları . 788
Yargıtay Özel Daire Kararları 792
ADIN HAKSIZ KULLANIMI NEDENİYLE
TAZMİNAT DAVALARI
İLGİLİ YASA 811
AÇIKLAMA . 811
Görevli Mahkeme . 812
Yetkili Mahkeme 812
Davacı . 812
Davalı 812
Dava Açma Koşulları . 812
Dava Türleri 812
Gözönünde Tutulacak Hususlar 813
Zamanaşımı . 813
ÖRNEKLER 814
İÇTİHATLAR 814
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları . 814
Yargıtay Özel Daire Kararları 815
KAYNAKÇA 817
Yazarın Basılmış Eserleri 821
Yazarın Basılacak Eserleri 823

Kapat