Özel Yasalarla İlgili Davalar - 15. Cilt %10 indirimli Hasan Özkan

Özel Yasalarla İlgili Davalar - 15. Cilt
Hasan Özkan

35,00 TL
Tükendi
9786053150572
606875
Özel Yasalarla İlgili Davalar - 15. Cilt
Özel Yasalarla İlgili Davalar - 15. Cilt
Legal Yayıncılık
35.00

İçindekiler
Önsöz . V
Kısaltmalar VII
İçindekiler . IX
Asliye Hukuk Mahkemelerinin Görevlerine
İlişkin Kurallar
Hukuk Muhakemeleri Yasası Uyarınca Açılan Davalarda Uygulanacak
Yazılı Ve Basit Yargılama Usulleri Hakkında Açıklamalar . 1
Yazılı Yargılama Usulü 1
Basit Yargılama Usulü . 6
Menfi Tespit Davası
İlgili Yasa 9
Açıklama 10
Görevli Mahkeme . 11
Yetkili Mahkeme 11
Davacı . 11
Davalı . 11
Dava Açma Koşulları . 11
Dava Açma Şekilleri . 11
İcra Takibinden Önce Açılan Menfi Tespit Davası 12
İcra Takibinden Sonra Açılan Menfi Tespit Davası . 12
Gözönünde Tutulacak Hususlar 12
Örnekler . 13
İçtihatlar 14
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 14
Yargıtay Özel Daire Kararları . 60
İstirdat (Geri Alma) Davası
İlgili Yasa 113
Açıklama. 114
Görevli Mahkeme . 114
Yetkili Mahkeme 114
Davacı . 115
Davalı . 115 Açıklamalı - İçtihatlı Asliye Hukuk Davaları ve Tatbikatı X
Dava Açma Koşulları . 115
Gözönünde Tutulacak Hususlar 115
Zamanaşımı . 116
Örnekler . 116
İçtihatlar 117
Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu Kararları 117
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 117
Yargıtay Özel Daire Kararları . 123
Borçlunun Tasarruflarının (Bozulması)
İptali Davaları
İlgili Yasa 141
Açıklama. 144
Görevli Mahkeme . 146
Yetkili Mahkeme 146
Davacı . 147
Davalı . 147
Dava Açma Koşulları . 147
Dava Açma Süresi 148
Gözönünde Tutulacak Hususlar 148
Örnekler . 150
İçtihatlar 151
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı. 151
Yargıtay Özel Daire Kararları . 164
Kaynakça 203
Yazarın Basılmış Eserleri 209
Yazarın Basılacak Eserleri 211
(Tanıtım Bülteninden)

Kapat