Özel Yasalarla İlgili Davalar - 13. Cilt %10 indirimli Hasan Özkan

Özel Yasalarla İlgili Davalar - 13. Cilt
Hasan Özkan

45,00 TL
Tükendi
9786054847990
606874
Özel Yasalarla İlgili Davalar - 13. Cilt
Özel Yasalarla İlgili Davalar - 13. Cilt
Legal Yayıncılık
45.00

İçindekiler
Önsöz . V
Kısaltmalar VII
İçindekiler . IX
Asliye Hukuk Mahkemelerinin Görevlerine
İlişkin Kurallar
Hukuk Muhakemeleri Yasası Uyarınca Açılan Davalarda Uygulanacak
Yazılı Ve Basit Yargılama Usulleri Hakkında Açıklamalar . 1
Yazılı Yargılama Usulü 1
Basit Yargılama Usulü . 6
Kooperatif Ortaklığından Çıkarılma Kararına
İtiraz Davası
İlgili Yasa 11
Açıklama. 13
Görevli Mahkeme . 15
Yetkili Mahkeme 15
Davacı . 15
Davalı . 15
Dava Açma Koşulları . 15
Gözönünde Tutulacak Hususlar 15
Dava Açma Süresi 16
Çıkarılma Kararının Etkisi . 17
Çıkarılma Kararının Kesinleşmesi 17
Ortaklıktan Çıkarılma Kararına İtiraz Davasının Reddi Kararının
Temyizi . 17 Açıklamalı - İçtihatlı Asliye Hukuk Davaları ve Tatbikatı X
Kooperatif Ortaklarının Ödev Ve Sorumluluklarından Doğan Davalar
İlgili Yasa 19
Açıklama. 19
Örnekler . 20
İçtihatlar 22
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 22
Yargıtay Özel Daire Kararları . 33
Yabancı Ülke Mahkemelerinin Hukuk Davalarıyla İlgili Kararlarının Tenfizi
İlgili Yasa 145
Açıklama. 147
Görevli Mahkeme . 147
Yetkili Mahkeme 147
Davacı . 148
Davalı (Karşı taraf) 148
Tenfiz İsteminin Şekli 148
Tenfiz Koşulları 149
Dilekçeyi Alan Mahkemece Yapılacak İşlem 149
Davalı Tarafın İtiraz Edebilmesi 149
Tenfiz İstem Dilekçesine Eklenecek Belgeler 150
GözönündeTutulacak Hususlar. 150
Tenfiz Kararının Etkisi . 152
Tenfiz Kararının İstinaf Başvurusu Ve Temyizi 152
Örnekler . 152
İçtihatlar 153
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 153
Yargıtay Özel Daire Kararları . 169 İçindekiler XI
Yabancı Ülke Mahkemelerinin Hukuk Davalarıyla İlgili Kararlarının Tanınması
İlgili Yasa 201
Açıklama. 203
Görevli Mahkeme . 204
Yetkili Mahkeme 204
(Davacı) Tanıma Kararı İsteyebilecekler 204
(Davalı) Karşı Taraf . 204
Tanıma Koşulları 204
Tanımada Aranmayacak Koşullar 204
Gözönünde Tutulacak Hususlar 205
Tanıma Kararının Etkisi . 206
Yabancı Ülke Mahkeme Kararlarının Tanınması İle Tenfizi
Arasındaki Fark 207
Yabancı Ülkeler Hukukunun Uygulanması 208
Örnekler . 208
İçtihatlar 209
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 209
Yargıtay Özel Daire Kararları . 217
Noterlerin Yemin Ettirilmesi
İlgili Yasa 269
Açıklama. 269
Noterden Alınan Örneklerin Tasdiki
İlgili Yasa 271
Açıklama. 271
Noterlik İşlemini Hukuk Hakiminin Yapması
İlgili Yasa 273
Açıklama 273 Açıklamalı - İçtihatlı Asliye Hukuk Davaları ve Tatbikatı XII
3533 Sayılı Yasayla İlgili Asliye Hukuk Davaları
İlgili Yasa 277
Genel, Katma Ve Özel Bütçelerle Yönetilen Daire (Belediye)Lerle Sermayenin Tamamı Devlete Veya Belediyeye, Özel İdarelere Ait Kurum Ve Kuruluşlar Arasındaki Uyuşmazlıkların Çözümü
(Tahkim Yolu İle Açılan Davalar)
Açıklama. 278
Görevli Mahkeme . 279
Yetkili Mahkeme 279
Davacı . 279
Davalı . 279
Gözönünde Tutulacak Hususlar 280
Örnekler . 280
İçtihatlar 281
Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu Kararları 281
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 282
Yargıtay Özel Daire Kararları . 297
Kaynakça . 321
Yazarın Basılmış Eserleri 327
Yazarın Basılacak Eserleri 329
(Tanıtım Bülteninden)

Kapat