9786054847921
604954
Mülkiyet - 2 Kitap Takım
Mülkiyet - 2 Kitap Takım
Legal Yayıncılık
145.00

Önsöz . V
Kısaltmalar VII
İçindekiler . 9
Asliye Hukuk Mahkemelerinin Görevlerine İlişkin Kurallar
Hukuk Mahkemeleri Yasası Uyarınca Açılan Davalarda Uygulanacak
Yazılı Ve Basit Yargılama Usulleri Hakkında Açıklamalar 1
Yazılı Yargılama Usulü 1
Basit Yargılama Usulü 6
Mülkiyet Hakkı
İlgili Yasa 11
Açıklama. 12
Paylı (Müşterek) Mülkiyet
İlgili Yasa 17
Açıklama . 19
İçtihatlar 20
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 20
Yargıtay Özel Daire Kararları 30
Paylı (Müşterek) Mülkiyette
Paydaşlıktan Çıkarma
İlgili Yasa 37
Açıklama . 38
Paylı (Müşterek) Mülkiyette Diğer Hak Sahiplerinin Paydaşlıktan Çıkarılması
İlgili Yasa 51
Açıklama . 51
Paylı (Müşterek) Mülkiyetin Sona Ermesi
İlgili Yasa 51
Açıklama . 54
İçtihatlar 55
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 55
Yargıtay Özel Daire Kararları 67
Taşınmaz Mülkiyetinden Doğan Elatmanın Önlenmesi Davaları
Açıklama . 71
Görevli Mahkeme . 72
Yetkili Mahkeme 72
Davacı . 72
Davalı . 72
Dava Açma Koşulları . 72
Gözönünde Tutulacak Hususlar 72
Zamanaşımı 75
Bütünleyici Parçalar (Mütemmim Cüzüler) Hakkında Elatmanın Önlenmesi Davası . 75
Doğal Ürünler (Tabii Semereler) Hakkında Elatmanın Önlenmesi
Davaları . 76
Elatmanın Önlenmesi (Men'i Müdahale) Davalarının Çeşitleri . 76
Örnekler . 79
İçtihatlar 81
Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu Kararları 81
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 141
Yargıtay Özel Daire Kararları 285
Kaynakça. 711
Yazarın Basılmış Eserleri 715
Yazarın Basılacak Eserleri 717

İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ V
KISALTMALAR VII
İÇİNDEKİLER IX

ASLİYE HUKUK MAHKEMELERİNİN GÖREVLERİNE İLİŞKİN KURALLAR
Hukuk Muhakemeleri Yasası Uyarınca Açılan Davalarda Uygulanacak Yazılı Ve Basit Yargılama Usulleri Hakkında Açıklamalar 17
Yazılı Yargılama Usulü 17
Basit Yargılama Usulü 22

TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN KAZANILMASI VE KAYBEDİLMESİ DAVALARI İLGİLİ YASA 9
AÇIKLAMA 10
Görevli Mahkeme 11
Yetkili Mahkeme 11
Davacı 11
Davalı 11
Dava Açma Koşulları 11
Gözönünde Tutulacak Hususlar 11
Zamanaşımı 12
ÖRNEKLER 13
İÇTİHATLAR 13
Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurul Kararı 13
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 14
Yargıtay Özel Daire Kararları 54

İŞGAL NEDENİYLE TAŞINMAZIN KAZANILMASI İLGİLİ YASA 105
AÇIKLAMA 105

YENİ ARAZİ OLUŞMASI NEDENİYLE TAŞINMAZIN KAZANILMASI DAVALARI İLGİLİ YASA 107
AÇIKLAMA 107
Görevli Mahkeme 108
Yetkili Mahkeme 108
Davacı 108
Davalı 108
Dava Açma Koşulları 108
Gözönünde Tutulacak Hususlar 109
Dava Açma Süresi 109
ÖRNEKLER 109
İÇTİHATLAR 111
Yargıtay Özel Daire Kararları 111

ARAZİ KAYMASI İLE İLGİLİ DAVALAR İLGİLİ YASA 113
AÇIKLAMA 113
Görevli Mahkeme 114
Yetkili Mahkeme 114
Davacı 114
Davalı 114
Dava Açma Koşulları 114
Gözönünde Tutulacak Hususlar 114
ÖRNEKLER 115
İÇTİHATLAR 115
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 115
Yargıtay Özel Daire Kararları 161

HAKLI NEDENE DAYANMAKSIZIN TAPUYA YAZILAN TAŞINMAZLARIN (OLAĞAN ZAMANAŞIMI) TAPU İPTALİ DAVALARI İLGİLİ YASA 229
AÇIKLAMA 229
Görevli Mahkeme 229
Yetkili Mahkeme 229
Davacı 229
Davalı 229
Dava Açma Koşulları 230
Gözönünde Tutulacak Hususlar 230
Zamanaşımı 230
ÖRNEKLER 230
İÇTİHATLAR 231
Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu Kararları 231
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 232
Yargıtay Özel Daire Kararları 261

MER'AYA ELATMANIN ÖNLENMESİ DAVALARI İLGİLİ YASA 427
AÇIKLAMA 427
Görevli Mahkeme 428
Yetkili Mahkeme 429
Davacı 429
Davalı 429
Gözönünde Tutulacak Hususlar 429
ÖRNEKLER 430
İÇTİHATLAR 431
Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu Kararı 431
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 431
Yargıtay Özel Daire Kararları 443

SAHİPSİZ YERLER VE YARARI KAMUYA AİT MALLAR İLGİLİ YASA 483
AÇIKLAMA 483
İÇTİHATLAR 484
Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu Kararı 484

ARAZİ VE YAPI MALZEMESİ İLE MÜLKİYET İLİŞKİSİ DAVALARI İLGİLİ YASA 485
AÇIKLAMA 485
Görevli Mahkeme 486
Yetkili Mahkeme 486
Davacı 486
Davalı 486
Dava Açma Koşulları 486
GözönündeTutulacak Hususlar 487
Dava Çeşitleri 488
Taşkın Yapılar 488
Üst Hakkı 488
Taşınır Yapılar 489
Araziye Dikilen Fidanlar 489
Taşınmaz Malikinin Sorumluluğu 489
Taşınmaz Mülkiyetinin Kısıtlamaları 489
ÖRNEKLER 490

ARAZİNİN (ARSANIN) MÜLKİYETİNİN MALZEME SAHİBİNE VERİLMESİ DAVALARI İLGİLİ YASA 491
AÇIKLAMA 491
Görevli Mahkeme 492
Yetkili Mahkeme 492
Davacı 492
Davalı 492
Dava Açma Koşulları 492
GözönündeTutulacak Hususlar 492
Dava Çeşitleri 494
ÖRNEKLER 494
İÇTİHATLAR 497
Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu Kararları 497
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 503
Yargıtay Özel Daire Kararları 520

TAŞKIN YAPILARLA İLGİLİ DAVALAR(TAZMİNAT DAVALARI)İLGİLİ YASA 555
AÇIKLAMA 555
Görevli Mahkeme 556
Yetkili Mahkeme 556
Davacı 557
Davalı 557
Dava Açma Koşulları 557
GözönündeTutulacak Hususlar 557
ÖRNEKLER 557
İÇTİHATLAR 558
Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu Kararları 558
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 584
Yargıtay Özel Daire Kararları 590

TAŞINIR YAPILAR, ARAZİYE DİKİLEN FİDANLAR HAKKINDA HÜKÜMLER İLGİLİ YASA 615
AÇIKLAMA 615

TAŞINMAZ MALİKİNİN SORUMLULUĞU İLE
İLGİLİ DAVALAR
İLGİLİ YASA 619
AÇIKLAMA 619

ÖNALIM DAVALARI (TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN KISITLANMASI) İLGİLİ YASA 621
AÇIKLAMA 622
Görevli Mahkeme 623
Yetkili Mahkeme 623
Davacı 623
Davalı 623
Dava Açma Koşulları 623
Dava Açma Süresi 624
GözönündeTutulacak Hususlar 624
ÖRNEKLER 626
İÇTİHATLAR 627
Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu Kararları 627
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı 630
Yargıtay Özel Daire Kararları 654
KAYNAKÇA 219
YAZARIN BASILMIŞ ESERLERİ 223
YAZARIN BASILACAK ESERLERİ 225

 • Açıklama

  • Önsöz . V
   Kısaltmalar VII
   İçindekiler . 9
   Asliye Hukuk Mahkemelerinin Görevlerine İlişkin Kurallar
   Hukuk Mahkemeleri Yasası Uyarınca Açılan Davalarda Uygulanacak
   Yazılı Ve Basit Yargılama Usulleri Hakkında Açıklamalar 1
   Yazılı Yargılama Usulü 1
   Basit Yargılama Usulü 6
   Mülkiyet Hakkı
   İlgili Yasa 11
   Açıklama. 12
   Paylı (Müşterek) Mülkiyet
   İlgili Yasa 17
   Açıklama . 19
   İçtihatlar 20
   Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 20
   Yargıtay Özel Daire Kararları 30
   Paylı (Müşterek) Mülkiyette
   Paydaşlıktan Çıkarma
   İlgili Yasa 37
   Açıklama . 38
   Paylı (Müşterek) Mülkiyette Diğer Hak Sahiplerinin Paydaşlıktan Çıkarılması
   İlgili Yasa 51
   Açıklama . 51
   Paylı (Müşterek) Mülkiyetin Sona Ermesi
   İlgili Yasa 51
   Açıklama . 54
   İçtihatlar 55
   Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 55
   Yargıtay Özel Daire Kararları 67
   Taşınmaz Mülkiyetinden Doğan Elatmanın Önlenmesi Davaları
   Açıklama . 71
   Görevli Mahkeme . 72
   Yetkili Mahkeme 72
   Davacı . 72
   Davalı . 72
   Dava Açma Koşulları . 72
   Gözönünde Tutulacak Hususlar 72
   Zamanaşımı 75
   Bütünleyici Parçalar (Mütemmim Cüzüler) Hakkında Elatmanın Önlenmesi Davası . 75
   Doğal Ürünler (Tabii Semereler) Hakkında Elatmanın Önlenmesi
   Davaları . 76
   Elatmanın Önlenmesi (Men'i Müdahale) Davalarının Çeşitleri . 76
   Örnekler . 79
   İçtihatlar 81
   Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu Kararları 81
   Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 141
   Yargıtay Özel Daire Kararları 285
   Kaynakça. 711
   Yazarın Basılmış Eserleri 715
   Yazarın Basılacak Eserleri 717

   İÇİNDEKİLER
   ÖNSÖZ V
   KISALTMALAR VII
   İÇİNDEKİLER IX

   ASLİYE HUKUK MAHKEMELERİNİN GÖREVLERİNE İLİŞKİN KURALLAR
   Hukuk Muhakemeleri Yasası Uyarınca Açılan Davalarda Uygulanacak Yazılı Ve Basit Yargılama Usulleri Hakkında Açıklamalar 17
   Yazılı Yargılama Usulü 17
   Basit Yargılama Usulü 22

   TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN KAZANILMASI VE KAYBEDİLMESİ DAVALARI İLGİLİ YASA 9
   AÇIKLAMA 10
   Görevli Mahkeme 11
   Yetkili Mahkeme 11
   Davacı 11
   Davalı 11
   Dava Açma Koşulları 11
   Gözönünde Tutulacak Hususlar 11
   Zamanaşımı 12
   ÖRNEKLER 13
   İÇTİHATLAR 13
   Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurul Kararı 13
   Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 14
   Yargıtay Özel Daire Kararları 54

   İŞGAL NEDENİYLE TAŞINMAZIN KAZANILMASI İLGİLİ YASA 105
   AÇIKLAMA 105

   YENİ ARAZİ OLUŞMASI NEDENİYLE TAŞINMAZIN KAZANILMASI DAVALARI İLGİLİ YASA 107
   AÇIKLAMA 107
   Görevli Mahkeme 108
   Yetkili Mahkeme 108
   Davacı 108
   Davalı 108
   Dava Açma Koşulları 108
   Gözönünde Tutulacak Hususlar 109
   Dava Açma Süresi 109
   ÖRNEKLER 109
   İÇTİHATLAR 111
   Yargıtay Özel Daire Kararları 111

   ARAZİ KAYMASI İLE İLGİLİ DAVALAR İLGİLİ YASA 113
   AÇIKLAMA 113
   Görevli Mahkeme 114
   Yetkili Mahkeme 114
   Davacı 114
   Davalı 114
   Dava Açma Koşulları 114
   Gözönünde Tutulacak Hususlar 114
   ÖRNEKLER 115
   İÇTİHATLAR 115
   Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 115
   Yargıtay Özel Daire Kararları 161

   HAKLI NEDENE DAYANMAKSIZIN TAPUYA YAZILAN TAŞINMAZLARIN (OLAĞAN ZAMANAŞIMI) TAPU İPTALİ DAVALARI İLGİLİ YASA 229
   AÇIKLAMA 229
   Görevli Mahkeme 229
   Yetkili Mahkeme 229
   Davacı 229
   Davalı 229
   Dava Açma Koşulları 230
   Gözönünde Tutulacak Hususlar 230
   Zamanaşımı 230
   ÖRNEKLER 230
   İÇTİHATLAR 231
   Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu Kararları 231
   Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 232
   Yargıtay Özel Daire Kararları 261

   MER'AYA ELATMANIN ÖNLENMESİ DAVALARI İLGİLİ YASA 427
   AÇIKLAMA 427
   Görevli Mahkeme 428
   Yetkili Mahkeme 429
   Davacı 429
   Davalı 429
   Gözönünde Tutulacak Hususlar 429
   ÖRNEKLER 430
   İÇTİHATLAR 431
   Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu Kararı 431
   Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 431
   Yargıtay Özel Daire Kararları 443

   SAHİPSİZ YERLER VE YARARI KAMUYA AİT MALLAR İLGİLİ YASA 483
   AÇIKLAMA 483
   İÇTİHATLAR 484
   Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu Kararı 484

   ARAZİ VE YAPI MALZEMESİ İLE MÜLKİYET İLİŞKİSİ DAVALARI İLGİLİ YASA 485
   AÇIKLAMA 485
   Görevli Mahkeme 486
   Yetkili Mahkeme 486
   Davacı 486
   Davalı 486
   Dava Açma Koşulları 486
   GözönündeTutulacak Hususlar 487
   Dava Çeşitleri 488
   Taşkın Yapılar 488
   Üst Hakkı 488
   Taşınır Yapılar 489
   Araziye Dikilen Fidanlar 489
   Taşınmaz Malikinin Sorumluluğu 489
   Taşınmaz Mülkiyetinin Kısıtlamaları 489
   ÖRNEKLER 490

   ARAZİNİN (ARSANIN) MÜLKİYETİNİN MALZEME SAHİBİNE VERİLMESİ DAVALARI İLGİLİ YASA 491
   AÇIKLAMA 491
   Görevli Mahkeme 492
   Yetkili Mahkeme 492
   Davacı 492
   Davalı 492
   Dava Açma Koşulları 492
   GözönündeTutulacak Hususlar 492
   Dava Çeşitleri 494
   ÖRNEKLER 494
   İÇTİHATLAR 497
   Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu Kararları 497
   Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 503
   Yargıtay Özel Daire Kararları 520

   TAŞKIN YAPILARLA İLGİLİ DAVALAR(TAZMİNAT DAVALARI)İLGİLİ YASA 555
   AÇIKLAMA 555
   Görevli Mahkeme 556
   Yetkili Mahkeme 556
   Davacı 557
   Davalı 557
   Dava Açma Koşulları 557
   GözönündeTutulacak Hususlar 557
   ÖRNEKLER 557
   İÇTİHATLAR 558
   Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu Kararları 558
   Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 584
   Yargıtay Özel Daire Kararları 590

   TAŞINIR YAPILAR, ARAZİYE DİKİLEN FİDANLAR HAKKINDA HÜKÜMLER İLGİLİ YASA 615
   AÇIKLAMA 615

   TAŞINMAZ MALİKİNİN SORUMLULUĞU İLE
   İLGİLİ DAVALAR
   İLGİLİ YASA 619
   AÇIKLAMA 619

   ÖNALIM DAVALARI (TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN KISITLANMASI) İLGİLİ YASA 621
   AÇIKLAMA 622
   Görevli Mahkeme 623
   Yetkili Mahkeme 623
   Davacı 623
   Davalı 623
   Dava Açma Koşulları 623
   Dava Açma Süresi 624
   GözönündeTutulacak Hususlar 624
   ÖRNEKLER 626
   İÇTİHATLAR 627
   Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu Kararları 627
   Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı 630
   Yargıtay Özel Daire Kararları 654
   KAYNAKÇA 219
   YAZARIN BASILMIŞ ESERLERİ 223
   YAZARIN BASILACAK ESERLERİ 225

   Stok Kodu
   :
   9786054847921
   Boyut
   :
   16.0x24.0
   Sayfa Sayısı
   :
   1426
   Basım Tarihi
   :
   2015-06
   Kapak Türü
   :
   Ciltsiz
   Kağıt Türü
   :
   1. Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
 • Taksit Seçenekleri
  • Axess Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   145,00   
   145,00   
   2
   72,50   
   145,00   
   3
   48,33   
   145,00   
   4
   39,39   
   157,56   
   5
   32,02   
   160,08   
   6
   27,16   
   162,94   
   7
   23,72   
   166,05   
   8
   21,20   
   169,59   
   9
   19,09   
   171,81   
   10
   17,62   
   176,25   
   11
   16,21   
   178,34   
   12
   15,04   
   180,53   
   Finansbank Kartları
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   145,00   
   145,00   
   2
   72,50   
   145,00   
   3
   48,33   
   145,00   
   4
   39,39   
   157,56   
   5
   32,02   
   160,08   
   6
   27,16   
   162,94   
   7
   23,72   
   166,05   
   8
   21,20   
   169,59   
   9
   19,09   
   171,81   
   10
   17,62   
   176,25   
   11
   16,21   
   178,34   
   12
   15,04   
   180,53   
   Bonus Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   145,00   
   145,00   
   2
   72,50   
   145,00   
   3
   48,33   
   145,00   
   4
   39,39   
   157,56   
   5
   32,02   
   160,08   
   6
   27,16   
   162,94   
   7
   23,72   
   166,05   
   8
   21,20   
   169,59   
   9
   19,09   
   171,81   
   10
   17,62   
   176,25   
   11
   16,21   
   178,34   
   12
   15,04   
   180,53   
   Maximum Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   145,00   
   145,00   
   2
   72,50   
   145,00   
   3
   48,33   
   145,00   
   4
   39,39   
   157,56   
   5
   32,02   
   160,08   
   6
   27,16   
   162,94   
   7
   23,72   
   166,05   
   8
   21,20   
   169,59   
   9
   19,09   
   171,81   
   10
   17,62   
   176,25   
   11
   16,21   
   178,34   
   12
   15,04   
   180,53   
   World Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   145,00   
   145,00   
   2
   72,50   
   145,00   
   3
   48,33   
   145,00   
   4
   39,39   
   157,56   
   5
   32,02   
   160,08   
   6
   27,16   
   162,94   
   7
   23,72   
   166,05   
   8
   21,20   
   169,59   
   9
   19,09   
   171,81   
   10
   17,62   
   176,25   
   11
   16,21   
   178,34   
   12
   15,04   
   180,53   
   Paraf Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   145,00   
   145,00   
   2
   72,50   
   145,00   
   3
   48,33   
   145,00   
   4
   39,39   
   157,56   
   5
   32,02   
   160,08   
   6
   27,16   
   162,94   
   7
   23,72   
   166,05   
   8
   21,20   
   169,59   
   9
   19,09   
   171,81   
   10
   17,62   
   176,25   
   11
   16,21   
   178,34   
   12
   15,04   
   180,53   
   Diğer Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   145,00   
   145,00   
   2
   72,50   
   145,00   
   3
   48,33   
   145,00   
   4
   39,39   
   157,56   
   5
   32,02   
   160,08   
   6
   27,16   
   162,94   
   7
   23,72   
   166,05   
   8
   21,20   
   169,59   
   9
   19,09   
   171,81   
   10
   17,62   
   176,25   
   11
   16,21   
   178,34   
   12
   15,04   
   180,53   
 • Yazarın Diğer Kitapları
 • Yayınevinin diğer kitapları
Kapat