9786054847976
604857
Haksız Fiil Sorumluluğu - 10
Haksız Fiil Sorumluluğu - 10
Legal Yayıncılık
45.00

Önsöz . V
Kısaltmalar VII
İçindekiler . IX
Asliye Hukuk Mahkemelerinin Görevlerine
İlişkin Kurallar
Hukuk Mahkemeleri Yasası Uyarınca Açılan Davalarda Uygulanacak Yazılı Ve Basit Yargılama Usulleri Hakkında Açıklamalar 1
Yazılı Yargılama Usulü 1
Basit Yargılama Usulü 6
Haksız Fiil (Eylem) De Sorumluluk
İlgili Yasa 9
Açıklama. 9
İçtihatlar 10
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 10
Yargıtay Özel Daire Kararları 34
Haksız Fiil (Eylem) De Hukuka Aykırı
Olmama Ve Sorumluluk
İlgili Yasa 55
Açıklama. 55
Adam Çalıştıranın Çalışanın Yaptığı Haksız Eylem Zararından Sorumluluğu
İlgili Yasa 59
Açıklama. 59
Görevli Mahkeme . 60
Yetkili Mahkeme 60
Davacı . 60
Davalı . 60
Dava Açma Koşulları . 60
Göz Önünde Tutulacak Hususlar 60
Örnekler . 61
İçtihatlar 63
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 63
Yargıtay Özel Kararları 72
Hayvanların Verdiği Zarar Tazmini Davası
İlgili Yasa 101
Açıklama. 101
Görevli Mahkeme . 102
Yetkili Mahkeme 102
Davacı . 102
Davalı . 102
Dava Açma Koşulu . 102
Göz Önünde Tutulacak Hususlar 103
Hayvanı Alıkoyma Hakkı . 103
Dava Zamanaşımı . 104
Örnekler . 104
İçtihatlar 105
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 105
Yargıtay Özel Daire Kararları 109
Yapı Malikinin Sorumluluğu
İlgili Yasa 119
Açıklama. 119
Tehlike Arz Eden Bir İşletmenin
Faaliyetinden Doğan Zararın Tazmini
İlgili Yasa 121
Açıklama. 121
Haksız Fiil Tazminatında Zamanaşımı
İlgili Yasa 123
Açıklama. 123
Haksız Fiil (Eylem) Tazminatında Rücu
İstemi Tazminatı Zamanaşımı
İlgili Yasa 125
Açıklama. 125
Haksız Fiil (Eylem) Zarar Tazmininde
Ceza Hukuku İle İlişki
İlgili Yasa 127
Açıklama. 127
Bedensel Zararın Tazmini Hükmünün Değiştirilmesi
İlgili Yasa 129
Açıklama. 129
Haksız Fiil (Eylem) İle Mal Kazanılmasından
Doğan Davalar
İlgili Yasa 131
Açıklama. 132
Görevli Mahkeme . 135
Yetkili Mahkeme 135
Davacı . 136
Davalı . 136
Dava Açma Koşulları . 136
Haksız Sebepsiz Kazanma Olmayan Hususlar . 136
Dava Çeşitleri . 136
Göz Önünde Tutulacak Hususlar 136
Dava Zamanaşımı . 137
Örnekler . 138
İçtihatlar 139
Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu Kararları 139
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 140
Yargıtay Özel Daire Kararları 172
Kaynakça. 357
Yazarın Basılmış Eserleri 361
Yazarın Basılacak Eserleri 363

Kapat