Eski Türk Edebiyatında Mensur Hikayeler
Eski Türk Edebiyatında Mensur Hikayeler
Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları
21.00

Bu çalışmada 14 - 19. yüzyıllar arasında osmanlı imparatorluğu sahasında kaleme alınmış telif, tercüme ve adaptasyon mensur hikayeler üzerinde durulmuştur. Eski Türk edebiyatı'nda mesnevi tarzında pek çok manzum hikayeler de yazılmış olmakla beraber bunlar, bu araştırmaya dahil edilmemiştir.

Şimdiye kadar mensur hikayelerimiz üzerinde bir kaç makale hariç etraflı bir araştırma yapılmadığı hatta nelerin var olduğu dahi tespit edilmediği için ilk safhada bu tür bir çalışma ile malzemenin oraya çıkarılması, sınıflandırılması ve mahiyetlerinin açıklanmasının daha faydalı olacağını düşündük. Böyle geniş çaplı bir çalışma, eserler üzerinde yapılacak derinlemesine incelemeler için de kolaylık sağlayacaktır.

Kapat