9789752554573
660864
Dini Mihraptan Yıkanlar
Dini Mihraptan Yıkanlar
IQ Kültür Sanat Yayıncılık
35.00

Dini Mihraptan Yıkanlar, İslam tarihindeki ana gövdeden ayrılan yıkıcı, reformist, modernist hareketlerin adeta anatomisidir. Peki neden Dini Mihraptan Yıkanlar?

İşte bunun cevabı olarak 15 Temmuz kalkışmasının liderinin Ehl-i Sünnete nereden saldırdığını görmek kâfidir.

Evet, itikadımızı hariçten yıkamayan ehl-i bidat mihraplarımıza musallat olmuşlar ve oradan İslam'ın ana umdelerine saldırmışlardır.

“İslam tarihinde yıkıcı hareketler seküler kimlikle değil daima dini kimlikle gelir” sözünün delili niteliğinde bir eserdir bu kitap.

Hasan Basri hazretleri buyurdu ki: “Hakiki âlimler, fitneyi gelmeden anlarlar, sahteleri ise fitne geçtikten sonra.”

Fitneden korumamız gereken hakikat nedir peki, bilmemiz gereken ve kandırılmamamız gereken husus nedir? O hakikat Ehl-i Sünnet ve'l Cemaat'tir ve gayrisinin batıl olduğudur.

Aktörler ve roller değişebilir ama bâtılın gayesi değişmez: Ehl-i Sünnet'i ortadan kaldırmak.

İşte bu eser, İslam Tarihini fesada boğan bidat fikirleri ortaya koyma gayesi gütmüş ve itikadî hususta yanılmanın ümmeti, milleti, devleti nasıl yıkıma götüreceğini ortaya koymuştur.

Kapat