1831 Tarihli Devrek Kazası Nüfus Defteri Hanife Alaca

1831 Tarihli Devrek Kazası Nüfus Defteri
Hanife Alaca

38,00 TL
Temin süresi 7 gündür.
1831 Tarihli Devrek Kazası Nüfus Defteri
1831 Tarihli Devrek Kazası Nüfus Defteri
Çizgi Kitabevi Yayınları
38.00

Bu kitap, Osmanlı Devleti'nin yapmış olduğu ilk nüfus sayımında Devrek kazası kayıtlarını içermektedir. Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Başbakanlık Osmanlı Arşivi'nde bulunan 675 numara ile kayıtlı M. 1831 tarihli Bolu Sancağı Nüfus Defteri'nin 508 ila 602 varakları arası "Ahâlî-i kazâ-i Devrek der-Livâ-i Bolu" başlığı altında Devrek kazası ve köylerinde bulunan Müslüman nüfusu içermektedir.

İlk nüfus sayımlarına göre Devrek kazası bir merkez ve 16 köyden meydana gelmekteydi. Devrek kazasına tabi köylerde toplam Müslüman nüfus 6106 olarak kaydedilmektedir.

1831 yılına ait Devrek kazası nüfus bilgilerini içeren bu çalışmanın, Devrek tarih ve kültürüne ışık tutması ve Devreklilerin kendi geçmişleriyle bağ kurmalarında bir nebze de olsa katkı sağlaması umut edilmektedir.

Kapat