9789754681048
505872
Halk Türküleri 1. Kitap
Halk Türküleri 1. Kitap
11.25

Taşı toprağı burcu burcu uygarlık kokan yurdumuzun bağrı
yanık, sevgi dolu insanlarının dilidir türküler.
Yüzyılalrdan beri ağızdan ağıza söylenerek geldiler
günümüze...
Hamdi Tanses de türkülerimize gönül vermiş
ozanlarımızdan biri. Bunları yalnız söylemekle kalmıyor,
çağdaş usullerle yeni türküler derliyor ya da önceden
derlenmiş olanların notalarını büyük bir özenle yeniden
yazarak folklorumuza kazandırıyor. Hamdi Tanses'in türkü
alanında ilgi çekici çalışmaları, bu uğurda emek
harcayan herkese yardımcı olacak, onlara yol gösterecek
nitelikte.

Kapat