Okuma Eğitimi Kuram ve Uygulama Halit Karatay

Okuma Eğitimi Kuram ve Uygulama
Halit Karatay

35,00 TL
Temin süresi 20 gündür.
Okuma Eğitimi Kuram ve Uygulama
Okuma Eğitimi Kuram ve Uygulama
Pegem A Yayıncılık - Akademik Kitaplar
35.00

Okuduğunu kavrama becerisi, öğretim sürecinin her aşamasında iyi bir akademikbaşarı elde etmenin temel anahtarı olduğu kadar bireyin yaşam boyuncakarşılasacağı metinleri doğru anlama, çözümleme, değerlendirme, eleştirel okumave düşünmenin de temelini oluşturur.

Bu beceriyi öğrencilere kazandırmak içinokullarda “Türkçe, Dil ve Anlatım” gibi derslerde öğretmenler; okuma eğitimiçalışmaları yaparak öğrencilerin her alanda karşılaşabilecekleri metinleri anlama,içeriklerini oluşturan yapıları çözümleme, eleştirel bir bakış açısıyladeğerlendirebilme gücü, cesareti ve isteği edinmelerini sağlamaya çalışırlar.

Bu kitap, okullarda yapılan okuma eğitimi çalışmalarına yeni bir yaklaşım getirmek amacıyla hazırlanmıştır. Özellikle öğrencilerin öğrenme gücünü artırmak ve okuldersleri ile baş etme gücünü geliştirmek için bilişsel farkındalık stratejileriedinmelerini sağlayan; metin çözümleme, özetleme ve değerlendirme çalışmalarınıyönlendiren öğretmen ve öğretmen adaylarına işlevsel ve etkili okuma yöntem veteknikleri sunmaktadır.

Kitabın birinci bölümünde okumanın tanımı ve temel bileşenlerine; ikincibölümünde bilişsel farkındalık ve okuduğunu anlama sürecinde kullanılanokuduğunu anlama stratejilerine; üçüncü bölümünden Türkçe öğretimiprogramında yer verilen okuma kazanımlarına, yöntem ve tekniklerine; dördüncübölümünde okuma metinleri ve metinsellik ölçütlerine; beşinci bölümündemetinde konu ve ana düşünceye; altıncı bölümünde metin türlerine özgü okumaeğitimi ve anlamlı öğrenme kuramına; yedinci bölümünde bilgilendirici metinleri okuma eğitimine; sekizinci bölümünde öyküleyici metinleri okuma eğitimine;dokuzuncu bölümünde şiir metinlerini okuma eğitimine ve onuncu bölümünde deokuma alışkanlığı ve ilgisi edinimine yer verilmiştir.

Kapat