Türkiye Finansal Raporlama Standartları Uygulamaları Gürbüz Gökçen

Türkiye Finansal Raporlama Standartları Uygulamaları
Gürbüz Gökçen, Başak Ataman

99,90 TL
Temin süresi 5 gündür.
KARGO BEDAVA
Türkiye Finansal Raporlama Standartları Uygulamaları
Türkiye Finansal Raporlama Standartları Uygulamaları
Beta Yayınevi
99.90

* Muhasebe Standartlarının Gelişimi

*Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeve

*Türkiye Finanasal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması

*Hisse Bazlı Ödemeler

*İşletme Birleşmeleri

*Sigorta Sözleşmeleri

*Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler

*Maden Kaynaklarının Araştırılması ve Değerlendirilmesi

*Finansal Araçlar

*Faaliyet Bölümleri

*Finansal Araçlar

*Konsolide Finansal Tablolar

*Müşterek Anlaşmalar

*Diğer İşletmelerdeki Paylara İlişkin Açıklamalar

*Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü

*Düzenlemeye Dayalı Erteleme Hesapları

*Finansal Tabloların Sunuluşu

*Stoklar

*Nakit Akış Tabloları

*Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar

*Raporlama Döneminden Sonraki Olaylar

*İnşaat Sözleşmeleri

*Gelir Vergileri

*Maddi Duran Varlıklar

*Kiralama İşlemleri

*Hasılat

*Çalışanlara Sağlanan Faydalar

*Devlet Teşviklerinin Muhasebeleştirilmesi ve Devlet Yardımlarının Açıklanması

*Kur Değişiminin Etkileri

*Borçlanma Faaliyetleri

*İlişkili Taraf Açıklamaları

*Emeklilik Fayda Planlarında Muhasebeleştirme ve Raporlama

*Bireysel Finansal Tablolar

*İştiraklerdeki ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlar

*Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama

*Finansal Araçlar

*Hisse Başına Kazanç

*Ara Dönem Finansal Raporlama

*Varlıklarda Değer Düşüklüğü

*Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar

*Maddi Olmayan Duran Varlıklar

*Finanasal Araçlar

*Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller

*Tarımsal Faaliyetler

*Genel Uygulamalar

Kapat