9789750822476
791950
Gül Öksüren Melek
Gül Öksüren Melek
6.48
Alınyazım Kılavuzu, Karakalem Requim ve Süslü Nesir ile öykü dilini perçinlemişti İlhan Durusel.Gül Öksüren Melek'te yanardöner bir dil bekliyor okuru. Türkçenin sarp yerlerine çıkılıyor, işlenmemiş, yoz kalmış topraklarında geziliyor. Bu kitaptaki öykülerde kendi çizgisini derinleştiriyor Durusel, sokağın diliyle kuruyor yazınsal gerçekliği. Alaycı söylem öyküden öykeye tırmanıyor; nihayet "Tüyübozuk Hikâyeler"deki dört öyküde tavana vuruyor.Durusel'in işlettiği bir öykü lunaparkı,Gül Öksüren Melek.Beşir Fuad var aşağı kattta, en ücra köşede. Duvarından bir halı asılı. Geyiklerin gümüş bir dereden su içitiği manzara işlenmiş halıya. Beşir geyiklere bakıp anatomi çalışıyor. Kalemtıraş, makas falan var masasında. Yakınına biri gelse daha da aşağılara kaçmak istiyor, öylesine tiksinmiş insan ırkından. Bir ödül bu mutlak yalnızlık ona.
Kapat