Yeni Türkiye Cumhuriyeti
Yeni Türkiye Cumhuriyeti Yükselen Bölgesel Aktör
Timaş Yayınları
14.82

CIA Türkiye Masası eski Şefi Graham E. Fuller'dan, 2002 seçimleri sonrasında Ortadoğu bölgesinde adeta bir lider ülke haline gelen Türkiye üzerine kapsannlı bir değerlendirnne: Yeni Türkiye Cunnhuriyeti!Türkiye, artık Ortadoğu'daki güç dengesinin kurucularından biri. Geleneksel tek odaklı. Batıcı dış politika anlayışının terk edilnnesi; Batı dünyası ve özellikle AB ile ilişkiler askıya alınnnaksızın vizyoner bir bakışla Iran, Suriye, İsrail, Rusya ve diğer ülkelerle nnünasebetler geliştirilnnesi, Türkiye'ye eskiye nispetle oldukça geniş bir hareket alanı getirdi. Fuller dış politika kartlarını giderek daha akıllıca kullanan bu yeni güç odağının, "Yeni Türkiye Cunnhuriyeti"nin bölge için de büyük bir şans olduğunu söylüyor:''Bugünkü Türk hükümetinin, bütün komşularıyla iyi ilişkiler kurmayı hedefleyen, Orta Doğu ve Avrupa'yı ilgilendiren sorunlarla çok daha içli dışlı, her zamankinden daha bağımsız bir dış politika yönünde derinlemesine ve güvenle ilerlemesi muhtemeldir. Bu, Türkiye'nin geleceği açısından iyiye işarettir. Her ne kadar bu süreç, Washington'un 'müttefik' bir Türkiye'ye sahip olduğu o eski güzel günleri aramasına sebep olabilirse de Yeni Türkiye, aslında, gerek kendi çıkarlarına ve gerekse bölgenin genel istikrarına daha iyi hizmet edebilir. Eminim ki Amerikan gözlemciler de Orta Doğu bölgesinde bir istikrar abidesi olan böyle bir Yeni Türkiye'nin varlığını takdir edeceklerdir.''''Tuller'm yaptığı bu isabetli analiz gerçekten büyük bir jeopolitik önemi haizdir."Zbignievv Brzezinski"Graham Tuller'm son kitabı Türkiye'nin dünyadaki rolü konusundaki tartışmalara değerli bir katkı yapıyor. Yeni Türkiye'yi ve onun başkaları için ne anlam ifade ettiğini anlamak isteyenler için çok önemli bir eser."lan Lesser"Bu kalitesi yüksek çalışma Türkiye'nin dönüşümüne ve bölgedeki rolüne vurgu yapmak suretiyle yeni bir çığır açıyor."

Kapat