3990000006204
644945
Sanat ve Toplumsal Hayat
Sanat ve Toplumsal Hayat
Sosyal Yayınları
6.94

Bu kitabın birinci ve esas bölümünü oluşturan makalelerin G.V.Plehanov, sosyalist dünya görüşüne dayanan bir sanat teorisinin kurulmasında büyük emeği geçmiş olan bir düşünce adamıdır. Üzerinden uzun yıllar geçmiş bulunmasına rağmen, Plehanov'un bu yazıları, ülkemizde sanat ve edebiyat konusunda yapılan tartışmaların doğru bir sonuca ulaşmasına yarayacak verimli ipuçları sunmaktadır.
İkinci bölümünde ise, J.L.Lecercle ve P.Albouy, sosyalist toplum anlayışının lengüistik'e uygulanmasında ortaya çıkan bazı tezlerin ışığı altında, edebiyatın bazı esaslı aktüel sorunlarını ele alarak bunlara çözümler sunmağa çalışmaktadırlar.

Kapat