Kurumların Yeni İletişim Biçimleri
Kurumların Yeni İletişim Biçimleri
Beta Yayınevi
26.00

*Halkla İlişkilerden Kurumsal Stratejik İletişime

*Finansal Halkla İlişkiler ve Finansal Halkla İlişkiler araçlarının Geçirdiği Dönüşüm

*Sosyal Televizyonun Gücü: İkinci Ekran Odaklı Sosyal Sorumluluk Projeleri

*Kurumsal Sosyal Sorumluluk Yaklaşımlarında Yeni Eğilimler

*Değişim İletişimi ve Halkla İlişkiler

*Kurum İçi İletişimde Mekanın Önemi

*Halkla İlişkiler Sürecinde Yeni İletişim Teknolojileri ve Değişen Araştırma ve Değerlendirme Yöntemleri

*Bildiğimiz Reklamın Sonu: Transmedya Öyküleme

*Etkileyen Pazarlama ve Fenomenler

*Ağ Tarafsızlığı Bağlamında Dijital Pazarlamanın Dönüşümü

Kapat