Denetimde Seçme Konular 2
Denetimde Seçme Konular 2
Gazi Kitabevi
37.00

Birinci Bölüm Denetim İhtiyacı Teorileri

İkinci Bölüm Davranışsal Yaklaşımlar Çerçevesinde Bağımsız Denetim Sürecine Bir Bakış

Üçüncü Bölüm Bağımsız Denetim Kalitesi Bağlamında Denetim Kültürü ve Rotasyon

Dördüncü Bölüm Denetim Beklenti Teorileri ve Eğitiminin Denetim Beklenti Boşluğunun Azaltılmasındaki Rolü

Beşinci Bölüm Bağımsız Denetim Kalitesinin Belirleyicileri: Literatür Taraması

Altıncı Bölüm İşletmelerde Sürdürülebilirliğin Sağlanmasında İç Denetimin Yönetim Fonksiyonu İle Etkileşimi

Kapat