Bist Turizm Şirketlerinde Veri Zarflama Analizi ve Finansal Performans

Bist Turizm Şirketlerinde Veri Zarflama Analizi ve Finansal Performans
Fulin Başak Öztürk, Cemil Süslü

40,00 TL
Temin süresi 15 iş günüdür.
9786257679763
867410
Bist Turizm Şirketlerinde Veri Zarflama Analizi ve Finansal Performans
Bist Turizm Şirketlerinde Veri Zarflama Analizi ve Finansal Performans
Akademisyen Kitabevi
40.00

1. Giriş
2. Turizm Sektörü Hakkında Genel Bilgiler
2.1. Turizm Kavramı ve Tanımı
2.2. Turizm Sektörünün Genel Özellikleri ve Etkileri
2.3. Türk Turizminin Dünya Turizmindeki Yeri ve
Turizm Sektörünün Türkiye Ekonomisine Etkisi
2.3.1. Türk Turizminin Dünya Turizmindeki Yeri
2.3.2. Türkiye Ekonomisinde Turizm Sektörü
3. Performans Analizi Ve Temel Kavramlar
3.1.Performans Kavramı
3.2.Verimlilik
3.3. Etkinlik
3.3.1. Etkinlik Ölçümlerinin Önemi
3.3.2. Etkinlik Türleri
3.3.2.1. Teknik Etkinlik
3.3.2.2. Fiyat Etkinliği
3.3.2.3. Ölçek Etkinliği
3.3.3. Etkinlik Ölçüm Yöntemleri
3.3.3.1. Oran (Rasyo) Analizi
3.3.3.2. Parametrik Yöntemler
3.3.3.3. Parametrik Olmayan Yöntemler
3.3.3.3.1. Parametrik Olmayan Ölçüm Yöntemlerin Avantajları
3.3.3.3.2. Parametrik Olmayan Ölçüm Yöntemlerinin Dezavantajları
4. Literatür Taraması
4.1. Turizm Sektöründe Veri Zarflama Analizi (VZA) Yöntemi Kullanılarak
Yapılan Performans Ölçümlerine Yönelik Literatür Taraması
4.2. Diğer Sektörlerde Veri Zarflama Analizi (VZA) Yöntemi Kullanılarak
Yapılan Performans Ölçümlerine Yönelik Literatür Taraması
5. Araştırmanın Veri Ve Yöntemleri
5.1. Araştırmanın Veri Seti ve Modellemeleri
5.1.1. Çalışmada Kullanılan Karar Verme Birimleri (KVB
5.1.2. Çalışmada Kullanılan Modeller ve Girdi-Çıktı Değişkenleri
5.2. Araştırmanın Yöntemi
5.2.1. Veri Zarflama Analizi (VZA
5.2.1.1. Veri Zarflama Analizinin Güçlü ve Zayıf Yönleri
5.2.1.2. Veri Zarflama Analizinin Uygulama Aşamaları
5.2.1.2.1. Karar Verme Birimlerinin (KVB) Seçimi
5.2.1.2.2. Verilerin Elde Edilmesi
5.2.1.2.3. Etkinlik Değerleri ve Sınırının Saptanması
5.2.1.2.4. Referans Kümelerinin Belirlenmesi
5.2.1.2.5. Etkin Olmayan KVB'ler İçin Hedef Belirleme
5.2.1.2.6. Sonuçların Değerlendirilmesi
5.2.1.3. Veri Zarflama Analizinin Matematiksel ve
Grafiksel Gösterimi
5.2.1.3.1. VZA'nın Matematiksel Gösterimi
5.2.1.3.2. VZA'nın Grafiksel Gösterimi
5.2.1.4. Veri Zarflama Analizi Modelleri
5.2.1.4.1. Charnes Cooper Rhodes (CCR) Modeli
5.2.1.4.1.1. Girdiye Yönelik CCR Modeli
5.2.1.4.1.1.1. Girdiye Yönelik CCR Modelinin Etkinliği
5.2.1.4.1.1.2. Girdiye Yönelik CCR Modelinde Etkin Olmayan Birimlerin
Etkin Hale Getirilmesi
5.2.1.4.1.1.3. Girdiye Yönelik CCR Modelinde Potansiyel İyileştirme
5.2.1.4.1.2. Çıktı Yönelimli Charnes Cooper Rhodes (CCR) Modeli
5.2.1.4.2. VZA Banker Charnes Cooper (BCC) Modeli
5.2.1.4.2.1. Girdi Yönelimli Banker Charnes Cooper (BCC) Modeli
5.2.1.4.2.1.1. Girdiye Yönelik BCC Modellerinin Etkinliği
5.2.1.4.2.1.2. Girdiye Yönelik BCC Modelinde Etkin
Olmayan Birimlerin Etkin Hale Getirilmesi
5.2.1.4.2.1.3. Girdiye Yönelik BCC Modelinde Potansiyel İyileştirme
5.2.1.4.2.2. Çıktıya Yönelimli Banker Charnes Cooper (BCC) Modeli
5.2.1.4.3. VZA Süper Etkinlik Modeli
6.Araştırmanın Bulguları
6.1. Model-1'e Ait Analiz Bulguları
6.1.1. Model-1 VZA Etlinlik Analizi Bulguları
6.1.2. Model-1 Referans Kümesi ve Potansiyel İyileştirme Bulguları
6.1.3. Model-1 Süper Etkinlik Analizi Bulguları
6.2. Model-2' ye Ait Analiz Bulguları
6.2.1. Model-2 VZA Etkinlik Analizi Bulguları
6.2.2. Model-2 Referans Kümesi ve Potansiyel İyileştirme Bulguları
6.2.3. Model 2 Süper Etkinlik Analizi Bulguları
6.3.Model-3'e Ait Analiz Bulguları
6.3.1. Model-3 VZA Etkinlik Analizi Bulguları
6.3.2. Model-3 Referans Kümesi ve Potansiyel İyileştirme Bulguları
6.3.3. Model-3 Süper Etkinlik Analizi Bulguları
7.Sonuç Ve Öneriler
7.1. Model-1 Analiz Sonuçları
7.2. Model-2 Analiz Sonuçları
7.3. Model-3 Analiz Sonuçları

 • Açıklama
  • 1. Giriş
   2. Turizm Sektörü Hakkında Genel Bilgiler
   2.1. Turizm Kavramı ve Tanımı
   2.2. Turizm Sektörünün Genel Özellikleri ve Etkileri
   2.3. Türk Turizminin Dünya Turizmindeki Yeri ve
   Turizm Sektörünün Türkiye Ekonomisine Etkisi
   2.3.1. Türk Turizminin Dünya Turizmindeki Yeri
   2.3.2. Türkiye Ekonomisinde Turizm Sektörü
   3. Performans Analizi Ve Temel Kavramlar
   3.1.Performans Kavramı
   3.2.Verimlilik
   3.3. Etkinlik
   3.3.1. Etkinlik Ölçümlerinin Önemi
   3.3.2. Etkinlik Türleri
   3.3.2.1. Teknik Etkinlik
   3.3.2.2. Fiyat Etkinliği
   3.3.2.3. Ölçek Etkinliği
   3.3.3. Etkinlik Ölçüm Yöntemleri
   3.3.3.1. Oran (Rasyo) Analizi
   3.3.3.2. Parametrik Yöntemler
   3.3.3.3. Parametrik Olmayan Yöntemler
   3.3.3.3.1. Parametrik Olmayan Ölçüm Yöntemlerin Avantajları
   3.3.3.3.2. Parametrik Olmayan Ölçüm Yöntemlerinin Dezavantajları
   4. Literatür Taraması
   4.1. Turizm Sektöründe Veri Zarflama Analizi (VZA) Yöntemi Kullanılarak
   Yapılan Performans Ölçümlerine Yönelik Literatür Taraması
   4.2. Diğer Sektörlerde Veri Zarflama Analizi (VZA) Yöntemi Kullanılarak
   Yapılan Performans Ölçümlerine Yönelik Literatür Taraması
   5. Araştırmanın Veri Ve Yöntemleri
   5.1. Araştırmanın Veri Seti ve Modellemeleri
   5.1.1. Çalışmada Kullanılan Karar Verme Birimleri (KVB
   5.1.2. Çalışmada Kullanılan Modeller ve Girdi-Çıktı Değişkenleri
   5.2. Araştırmanın Yöntemi
   5.2.1. Veri Zarflama Analizi (VZA
   5.2.1.1. Veri Zarflama Analizinin Güçlü ve Zayıf Yönleri
   5.2.1.2. Veri Zarflama Analizinin Uygulama Aşamaları
   5.2.1.2.1. Karar Verme Birimlerinin (KVB) Seçimi
   5.2.1.2.2. Verilerin Elde Edilmesi
   5.2.1.2.3. Etkinlik Değerleri ve Sınırının Saptanması
   5.2.1.2.4. Referans Kümelerinin Belirlenmesi
   5.2.1.2.5. Etkin Olmayan KVB'ler İçin Hedef Belirleme
   5.2.1.2.6. Sonuçların Değerlendirilmesi
   5.2.1.3. Veri Zarflama Analizinin Matematiksel ve
   Grafiksel Gösterimi
   5.2.1.3.1. VZA'nın Matematiksel Gösterimi
   5.2.1.3.2. VZA'nın Grafiksel Gösterimi
   5.2.1.4. Veri Zarflama Analizi Modelleri
   5.2.1.4.1. Charnes Cooper Rhodes (CCR) Modeli
   5.2.1.4.1.1. Girdiye Yönelik CCR Modeli
   5.2.1.4.1.1.1. Girdiye Yönelik CCR Modelinin Etkinliği
   5.2.1.4.1.1.2. Girdiye Yönelik CCR Modelinde Etkin Olmayan Birimlerin
   Etkin Hale Getirilmesi
   5.2.1.4.1.1.3. Girdiye Yönelik CCR Modelinde Potansiyel İyileştirme
   5.2.1.4.1.2. Çıktı Yönelimli Charnes Cooper Rhodes (CCR) Modeli
   5.2.1.4.2. VZA Banker Charnes Cooper (BCC) Modeli
   5.2.1.4.2.1. Girdi Yönelimli Banker Charnes Cooper (BCC) Modeli
   5.2.1.4.2.1.1. Girdiye Yönelik BCC Modellerinin Etkinliği
   5.2.1.4.2.1.2. Girdiye Yönelik BCC Modelinde Etkin
   Olmayan Birimlerin Etkin Hale Getirilmesi
   5.2.1.4.2.1.3. Girdiye Yönelik BCC Modelinde Potansiyel İyileştirme
   5.2.1.4.2.2. Çıktıya Yönelimli Banker Charnes Cooper (BCC) Modeli
   5.2.1.4.3. VZA Süper Etkinlik Modeli
   6.Araştırmanın Bulguları
   6.1. Model-1'e Ait Analiz Bulguları
   6.1.1. Model-1 VZA Etlinlik Analizi Bulguları
   6.1.2. Model-1 Referans Kümesi ve Potansiyel İyileştirme Bulguları
   6.1.3. Model-1 Süper Etkinlik Analizi Bulguları
   6.2. Model-2' ye Ait Analiz Bulguları
   6.2.1. Model-2 VZA Etkinlik Analizi Bulguları
   6.2.2. Model-2 Referans Kümesi ve Potansiyel İyileştirme Bulguları
   6.2.3. Model 2 Süper Etkinlik Analizi Bulguları
   6.3.Model-3'e Ait Analiz Bulguları
   6.3.1. Model-3 VZA Etkinlik Analizi Bulguları
   6.3.2. Model-3 Referans Kümesi ve Potansiyel İyileştirme Bulguları
   6.3.3. Model-3 Süper Etkinlik Analizi Bulguları
   7.Sonuç Ve Öneriler
   7.1. Model-1 Analiz Sonuçları
   7.2. Model-2 Analiz Sonuçları
   7.3. Model-3 Analiz Sonuçları

   Stok Kodu
   :
   9786257679763
   Boyut
   :
   16.00x24.00
   Sayfa Sayısı
   :
   160
   Basım Yeri
   :
   Ankara
   Basım Tarihi
   :
   2021-03
   Kapak Türü
   :
   Ciltsiz
   Kağıt Türü
   :
   1. Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
 • Taksit Seçenekleri
  • Axess Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   40,00   
   40,00   
   2
   20,00   
   40,00   
   3
   13,33   
   40,00   
   4
   10,87   
   43,46   
   5
   8,83   
   44,16   
   6
   7,49   
   44,95   
   7
   6,54   
   45,81   
   8
   5,85   
   46,78   
   9
   5,27   
   47,40   
   10
   4,86   
   48,62   
   11
   4,47   
   49,20   
   12
   4,15   
   49,80   
   Finansbank Kartları
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   40,00   
   40,00   
   2
   20,00   
   40,00   
   3
   13,33   
   40,00   
   4
   10,87   
   43,46   
   5
   8,83   
   44,16   
   6
   7,49   
   44,95   
   7
   6,54   
   45,81   
   8
   5,85   
   46,78   
   9
   5,27   
   47,40   
   10
   4,86   
   48,62   
   11
   4,47   
   49,20   
   12
   4,15   
   49,80   
   Bonus Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   40,00   
   40,00   
   2
   20,00   
   40,00   
   3
   13,33   
   40,00   
   4
   10,87   
   43,46   
   5
   8,83   
   44,16   
   6
   7,49   
   44,95   
   7
   6,54   
   45,81   
   8
   5,85   
   46,78   
   9
   5,27   
   47,40   
   10
   4,86   
   48,62   
   11
   4,47   
   49,20   
   12
   4,15   
   49,80   
   Maximum Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   40,00   
   40,00   
   2
   20,00   
   40,00   
   3
   13,33   
   40,00   
   4
   10,87   
   43,46   
   5
   8,83   
   44,16   
   6
   7,49   
   44,95   
   7
   6,54   
   45,81   
   8
   5,85   
   46,78   
   9
   5,27   
   47,40   
   10
   4,86   
   48,62   
   11
   4,47   
   49,20   
   12
   4,15   
   49,80   
   World Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   40,00   
   40,00   
   2
   20,00   
   40,00   
   3
   13,33   
   40,00   
   4
   10,87   
   43,46   
   5
   8,83   
   44,16   
   6
   7,49   
   44,95   
   7
   6,54   
   45,81   
   8
   5,85   
   46,78   
   9
   5,27   
   47,40   
   10
   4,86   
   48,62   
   11
   4,47   
   49,20   
   12
   4,15   
   49,80   
   Paraf Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   40,00   
   40,00   
   2
   20,00   
   40,00   
   3
   13,33   
   40,00   
   4
   10,87   
   43,46   
   5
   8,83   
   44,16   
   6
   7,49   
   44,95   
   7
   6,54   
   45,81   
   8
   5,85   
   46,78   
   9
   5,27   
   47,40   
   10
   4,86   
   48,62   
   11
   4,47   
   49,20   
   12
   4,15   
   49,80   
   Diğer Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   40,00   
   40,00   
   2
   20,00   
   40,00   
   3
   13,33   
   40,00   
   4
   10,87   
   43,46   
   5
   8,83   
   44,16   
   6
   7,49   
   44,95   
   7
   6,54   
   45,81   
   8
   5,85   
   46,78   
   9
   5,27   
   47,40   
   10
   4,86   
   48,62   
   11
   4,47   
   49,20   
   12
   4,15   
   49,80   
 • Yayınevinin diğer kitapları
istanbul evden eve nakliyat eşya depolama evden eve nakliyat sultanbeyli escort sancaktepe escort izmit evden eve nakliyat uluslararası evden eve nakliyat
Kapat