Arvasi Seyyidleri Hanedanı ve Hazret-i Şeyh Allame Seyyid Fehim-i Arva

Arvasi Seyyidleri Hanedanı ve Hazret-i Şeyh Allame Seyyid Fehim-i Arvasi “Kuddise Sirruh” (Ciltli)
Fuad Asım Arvas, Şaban Er

120,00 TL
Temin süresi 5 iş günüdür.
9786057445216
884758
Arvasi Seyyidleri Hanedanı ve Hazret-i Şeyh Allame Seyyid Fehim-i Arvasi “Kuddise Sirruh” (Ciltli)
Arvasi Seyyidleri Hanedanı ve Hazret-i Şeyh Allame Seyyid Fehim-i Arvasi “Kuddise Sirruh” (Ciltli)
Kutup Yıldızı Yayınları
120.00

Allâhü Sübhânehû Ve Teʻâlâ'nın tevfîkıyla ve lutfuyla hâzırladığımız ve “ARVÂSÎ SEYYİDLERİ HÂNEDÂNI VE ŞEYH ALLÂME SEYYİD FEHÎM-İ ARVÂSÎ KUDDİSE SİRRUH HAZRETLERİ” ismini verdiğimiz 768 sahîfelik bu kitâbımız, “YEDİ KISM”dır:
BİRİNCİ KISM'da, “Nakşbendî-Müceddidî-Hâlidî Silsile-i Aliyyesi'nin Otuz birincisi” Seyyid-i Büzürg Şeyh Tâhâ-i Hakkârî “Kuddise Sirruh” Hazretleri'nin mübârek amcası ve ilk mürşidi olup Hicrî 1235 [1820] Senesi'nde Hakkârî-Nehrî-i Şerîf'de vefât eden Nakşbendî-Müceddidî-Hâlidî, Kâdirî, Kübrevî, Sühreverdî, Çeştî Şeyh Seyyid Abdullâh-i Şemzînî “Kuddise Sirruh” Hazretleri'nin hâl tercümesini ve “Geylânî Seyyidleri Ve Şerîfleri Hânedânı”ndan baʻzılarının Bağdâd'dan Hakkârî taraflarına hicretlerini en sahîh kaynaklardan yazdık. Şeyh Seyyid Abdullâh-i Şemzînî “Kuddise Sirruh” Hazretleri'nin İmâmü Ebi'l-Haseni'l-Eşʻarî “Rahmetullâhi Aleyh” Hazretleri'nin İʻtikâdı'na göre Kürdçe te'lîf ettiği “Hulâsa-i Akâ'id Risâlesi”ni tercüme ettik. Kitâbımızın bu kısmı, 61 sahîfedir.
İKİNCİ KISM'da, Şeyh Allâme Seyyid Fehîm-i Arvâsî “Kuddise Sirruh” Hazretleri'nin kâmil ve mükemmil mürşidi olup Hicrî 5 Şaʻbân 1269'da [14 Mâyıs 1859 Cumʻartesi] Hakkârî-Nehrî-i Şerîf'de vefât eden “Nakşbendî-Müceddidî-Hâlidî Silsile-i Aliyyesi'nin Otuz birincisi” Nakşbendî-Müceddidî-Hâlidî, Kâdirî, Kübrevî, Sühreverdî, Çeştî Şeyh Seyyid-i Büzürg Tâhâ-i Hakkârî “Kuddise Sirruh” Hazretleri'nin hâl tercümesini en sahîh kaynaklardan yazdık. Kitâbımızın bu kısmı, 74 sahîfedir.

ÜÇÜNCÜ KISM'da, Şeyh Allâme Seyyid Fehîm-i Arvâsî “Kuddise Sirruh” Hazretleri'nin “Sohbet Şeyhi” ve Şeyh Seyyid Tâhâ-i Hakkârî “Kuddise Sirruh” Hazretleri'nin mübârek kardeşlerinden ve halîfelerinden olup Hicrî 1280 [1863] Senesi'nde Hakkârî-Nehrî-i Şerîf'de vefât eden Şeyh Seyyid Muhammed Sâlih-i Hakkârî “Kuddise Sirruh” Hazretleri'nin hâl tercümesini en sahîh kaynaklardan yazdık. Kitâbımızın bu kısmı, 28 sahîfedir.

DÖRDÜNCÜ KISM'da, Arvâsî Seyyidleri Hânedânı'nı, Arvâsî Seyyidleri Hânedânı ile alâkaları olan Hakkârî-Abbâsî Beğleri, Mahmûdî-Hoşâb Beğleri, Müks Beğleri, Bâyezîd-Çıldır Beğleri, Hîzân Beğleri ve İspayrid Beğleri ta'rîhlerini en sahîh kaynaklardan yazdık. Kitâbımızın bu kısmı, 270 sahîfedir.

BEŞİNCİ KISM'da, “Nakşbendî-Müceddidî-Hâlidî Silsile-i Aliyyesi'nin Otuz birincisi” Nakşbendî-Müceddidî-Hâlidî, Kâdirî, Kübrevî, Sühreverdî, Çeştî Şeyh Seyyid Tâhâ-i Hakkârî “Kuddise Sirruh” Hazretleri'nin “Ekmel Halîfesi” olup Hicrî 14 Şevvâl 1313'de [28 Mârt 1896 Cumʻartesi] Vân-Arvâs-i Şerîf'de âhırete irtihâl eden “Nakşbendî-Müceddidî-Hâlidî Silsile-i Aliyyesi'nin Otuz ikincisi” Nakşbendî-Müceddidî-Hâlidî, Kâdirî, Kübrevî, Sühreverdî, Çeştî Şeyh Allâme, Kâmil İnsân, Arvâsî Seyyidleri Hânedânı'nın İftihârı Seyyid Fehîm-i Arvâsî “Kuddise Sirruh” Hazretleri'nin hâl tercümesini en sahîh kaynaklardan yazdık. Kitâbımızın bu kısmı, 117 sahîfedir.

ALTINCI KISM'da, Şeyh Allâme Seyyid Fehîm-i Arvâsî “Kuddise Sirruh” Hazretleri'nin mübârek evlâdlarını, şerefli zürriyyetini ilk ve en sahîh kaynaklardan tafsîlâtlı yazdık. Kitâbımızın bu kısmı, 166 sahîfedir.

YEDİNCİ KISM'da, bu kitâbımızı hâzırlarken istifâde ettiğimiz ve baʻzılarının renkli tıbkıbasımlarını yaptığımız Arabça 73 yazma, 9 matbûʻ kitâb; Farsça 25 yazma, 5 matbûʻ kitâb; Osmânlı Türkçesi'yle yazılmış 50 yazma, 21 matbûʻ kitâb; Kürdçe 10 yazma, 2 matbûʻ kitâb ve Latin Harfli-Türkçe 8 kitâb olmak üzere 203 kitâbın; 95 Meşîhat Vesîkası ve 415 Arşiv Vesîkası olmak üzere 510 aded Resmî Arşiv Vesîkası'nın künyelerini yazdık. Kitâbımızın bu kısmı, 13 sahîfedir.

Bu kitâbımız, Arvâsî Seyyidleri Hânedânı Ta'rîhi ve Nakşbendî-Müceddidî-Hâlidî Silsile-i Aliyyesi'nin Otuz üçüncüsü ve Sonuncusu Seyyid Abdülhakîm-i Arvâsî Üçışık “Kuddise Sirruh” Hazretleri'nin Kâmil ve Mükemmil Mürşidi, Üstâdı; Arvâsî Seyyidleri Hânedânı'nın İftihârı, Nakşbendî-Müceddidî-Hâlidî Silsile-i Aliyyesi'nin Otuz ikincisi Şeyh Allâme Seyyid Fehîm-i Arvâsî “Kuddise Sirruh” Hazretleri hakkında yazılmış en tafsîlâtlı kitâbdır.

 • Açıklama
  • Allâhü Sübhânehû Ve Teʻâlâ'nın tevfîkıyla ve lutfuyla hâzırladığımız ve “ARVÂSÎ SEYYİDLERİ HÂNEDÂNI VE ŞEYH ALLÂME SEYYİD FEHÎM-İ ARVÂSÎ KUDDİSE SİRRUH HAZRETLERİ” ismini verdiğimiz 768 sahîfelik bu kitâbımız, “YEDİ KISM”dır:
   BİRİNCİ KISM'da, “Nakşbendî-Müceddidî-Hâlidî Silsile-i Aliyyesi'nin Otuz birincisi” Seyyid-i Büzürg Şeyh Tâhâ-i Hakkârî “Kuddise Sirruh” Hazretleri'nin mübârek amcası ve ilk mürşidi olup Hicrî 1235 [1820] Senesi'nde Hakkârî-Nehrî-i Şerîf'de vefât eden Nakşbendî-Müceddidî-Hâlidî, Kâdirî, Kübrevî, Sühreverdî, Çeştî Şeyh Seyyid Abdullâh-i Şemzînî “Kuddise Sirruh” Hazretleri'nin hâl tercümesini ve “Geylânî Seyyidleri Ve Şerîfleri Hânedânı”ndan baʻzılarının Bağdâd'dan Hakkârî taraflarına hicretlerini en sahîh kaynaklardan yazdık. Şeyh Seyyid Abdullâh-i Şemzînî “Kuddise Sirruh” Hazretleri'nin İmâmü Ebi'l-Haseni'l-Eşʻarî “Rahmetullâhi Aleyh” Hazretleri'nin İʻtikâdı'na göre Kürdçe te'lîf ettiği “Hulâsa-i Akâ'id Risâlesi”ni tercüme ettik. Kitâbımızın bu kısmı, 61 sahîfedir.
   İKİNCİ KISM'da, Şeyh Allâme Seyyid Fehîm-i Arvâsî “Kuddise Sirruh” Hazretleri'nin kâmil ve mükemmil mürşidi olup Hicrî 5 Şaʻbân 1269'da [14 Mâyıs 1859 Cumʻartesi] Hakkârî-Nehrî-i Şerîf'de vefât eden “Nakşbendî-Müceddidî-Hâlidî Silsile-i Aliyyesi'nin Otuz birincisi” Nakşbendî-Müceddidî-Hâlidî, Kâdirî, Kübrevî, Sühreverdî, Çeştî Şeyh Seyyid-i Büzürg Tâhâ-i Hakkârî “Kuddise Sirruh” Hazretleri'nin hâl tercümesini en sahîh kaynaklardan yazdık. Kitâbımızın bu kısmı, 74 sahîfedir.

   ÜÇÜNCÜ KISM'da, Şeyh Allâme Seyyid Fehîm-i Arvâsî “Kuddise Sirruh” Hazretleri'nin “Sohbet Şeyhi” ve Şeyh Seyyid Tâhâ-i Hakkârî “Kuddise Sirruh” Hazretleri'nin mübârek kardeşlerinden ve halîfelerinden olup Hicrî 1280 [1863] Senesi'nde Hakkârî-Nehrî-i Şerîf'de vefât eden Şeyh Seyyid Muhammed Sâlih-i Hakkârî “Kuddise Sirruh” Hazretleri'nin hâl tercümesini en sahîh kaynaklardan yazdık. Kitâbımızın bu kısmı, 28 sahîfedir.

   DÖRDÜNCÜ KISM'da, Arvâsî Seyyidleri Hânedânı'nı, Arvâsî Seyyidleri Hânedânı ile alâkaları olan Hakkârî-Abbâsî Beğleri, Mahmûdî-Hoşâb Beğleri, Müks Beğleri, Bâyezîd-Çıldır Beğleri, Hîzân Beğleri ve İspayrid Beğleri ta'rîhlerini en sahîh kaynaklardan yazdık. Kitâbımızın bu kısmı, 270 sahîfedir.

   BEŞİNCİ KISM'da, “Nakşbendî-Müceddidî-Hâlidî Silsile-i Aliyyesi'nin Otuz birincisi” Nakşbendî-Müceddidî-Hâlidî, Kâdirî, Kübrevî, Sühreverdî, Çeştî Şeyh Seyyid Tâhâ-i Hakkârî “Kuddise Sirruh” Hazretleri'nin “Ekmel Halîfesi” olup Hicrî 14 Şevvâl 1313'de [28 Mârt 1896 Cumʻartesi] Vân-Arvâs-i Şerîf'de âhırete irtihâl eden “Nakşbendî-Müceddidî-Hâlidî Silsile-i Aliyyesi'nin Otuz ikincisi” Nakşbendî-Müceddidî-Hâlidî, Kâdirî, Kübrevî, Sühreverdî, Çeştî Şeyh Allâme, Kâmil İnsân, Arvâsî Seyyidleri Hânedânı'nın İftihârı Seyyid Fehîm-i Arvâsî “Kuddise Sirruh” Hazretleri'nin hâl tercümesini en sahîh kaynaklardan yazdık. Kitâbımızın bu kısmı, 117 sahîfedir.

   ALTINCI KISM'da, Şeyh Allâme Seyyid Fehîm-i Arvâsî “Kuddise Sirruh” Hazretleri'nin mübârek evlâdlarını, şerefli zürriyyetini ilk ve en sahîh kaynaklardan tafsîlâtlı yazdık. Kitâbımızın bu kısmı, 166 sahîfedir.

   YEDİNCİ KISM'da, bu kitâbımızı hâzırlarken istifâde ettiğimiz ve baʻzılarının renkli tıbkıbasımlarını yaptığımız Arabça 73 yazma, 9 matbûʻ kitâb; Farsça 25 yazma, 5 matbûʻ kitâb; Osmânlı Türkçesi'yle yazılmış 50 yazma, 21 matbûʻ kitâb; Kürdçe 10 yazma, 2 matbûʻ kitâb ve Latin Harfli-Türkçe 8 kitâb olmak üzere 203 kitâbın; 95 Meşîhat Vesîkası ve 415 Arşiv Vesîkası olmak üzere 510 aded Resmî Arşiv Vesîkası'nın künyelerini yazdık. Kitâbımızın bu kısmı, 13 sahîfedir.

   Bu kitâbımız, Arvâsî Seyyidleri Hânedânı Ta'rîhi ve Nakşbendî-Müceddidî-Hâlidî Silsile-i Aliyyesi'nin Otuz üçüncüsü ve Sonuncusu Seyyid Abdülhakîm-i Arvâsî Üçışık “Kuddise Sirruh” Hazretleri'nin Kâmil ve Mükemmil Mürşidi, Üstâdı; Arvâsî Seyyidleri Hânedânı'nın İftihârı, Nakşbendî-Müceddidî-Hâlidî Silsile-i Aliyyesi'nin Otuz ikincisi Şeyh Allâme Seyyid Fehîm-i Arvâsî “Kuddise Sirruh” Hazretleri hakkında yazılmış en tafsîlâtlı kitâbdır.

   Stok Kodu
   :
   9786057445216
   Boyut
   :
   16.00x24.00
   Sayfa Sayısı
   :
   768
   Basım Tarihi
   :
   2021-08
   Kapak Türü
   :
   Ciltli
   Kağıt Türü
   :
   2. Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
 • Taksit Seçenekleri
  • Axess Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   120,00   
   120,00   
   2
   60,00   
   120,00   
   3
   40,00   
   120,00   
   4
   32,60   
   130,39   
   5
   26,50   
   132,48   
   6
   22,47   
   134,84   
   7
   19,63   
   137,42   
   8
   17,54   
   140,35   
   9
   15,80   
   142,19   
   10
   14,59   
   145,86   
   11
   13,42   
   147,59   
   12
   12,45   
   149,40   
   Finansbank Kartları
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   120,00   
   120,00   
   2
   60,00   
   120,00   
   3
   40,00   
   120,00   
   4
   32,60   
   130,39   
   5
   26,50   
   132,48   
   6
   22,47   
   134,84   
   7
   19,63   
   137,42   
   8
   17,54   
   140,35   
   9
   15,80   
   142,19   
   10
   14,59   
   145,86   
   11
   13,42   
   147,59   
   12
   12,45   
   149,40   
   Bonus Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   120,00   
   120,00   
   2
   60,00   
   120,00   
   3
   40,00   
   120,00   
   4
   32,60   
   130,39   
   5
   26,50   
   132,48   
   6
   22,47   
   134,84   
   7
   19,63   
   137,42   
   8
   17,54   
   140,35   
   9
   15,80   
   142,19   
   10
   14,59   
   145,86   
   11
   13,42   
   147,59   
   12
   12,45   
   149,40   
   Maximum Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   120,00   
   120,00   
   2
   60,00   
   120,00   
   3
   40,00   
   120,00   
   4
   32,60   
   130,39   
   5
   26,50   
   132,48   
   6
   22,47   
   134,84   
   7
   19,63   
   137,42   
   8
   17,54   
   140,35   
   9
   15,80   
   142,19   
   10
   14,59   
   145,86   
   11
   13,42   
   147,59   
   12
   12,45   
   149,40   
   World Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   120,00   
   120,00   
   2
   60,00   
   120,00   
   3
   40,00   
   120,00   
   4
   32,60   
   130,39   
   5
   26,50   
   132,48   
   6
   22,47   
   134,84   
   7
   19,63   
   137,42   
   8
   17,54   
   140,35   
   9
   15,80   
   142,19   
   10
   14,59   
   145,86   
   11
   13,42   
   147,59   
   12
   12,45   
   149,40   
   Paraf Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   120,00   
   120,00   
   2
   60,00   
   120,00   
   3
   40,00   
   120,00   
   4
   32,60   
   130,39   
   5
   26,50   
   132,48   
   6
   22,47   
   134,84   
   7
   19,63   
   137,42   
   8
   17,54   
   140,35   
   9
   15,80   
   142,19   
   10
   14,59   
   145,86   
   11
   13,42   
   147,59   
   12
   12,45   
   149,40   
   Diğer Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   120,00   
   120,00   
   2
   60,00   
   120,00   
   3
   40,00   
   120,00   
   4
   32,60   
   130,39   
   5
   26,50   
   132,48   
   6
   22,47   
   134,84   
   7
   19,63   
   137,42   
   8
   17,54   
   140,35   
   9
   15,80   
   142,19   
   10
   14,59   
   145,86   
   11
   13,42   
   147,59   
   12
   12,45   
   149,40   
 • Yazarın Diğer Kitapları
 • Yayınevinin diğer kitapları
istanbul evden eve nakliyat eşya depolama evden eve nakliyat sultanbeyli escort sancaktepe escort izmit evden eve nakliyat uluslararası evden eve nakliyat
Kapat