İşçi Sınıfı Partisi Üzerine %10 indirimli Friedrich Engels

İşçi Sınıfı Partisi Üzerine
Marx, Engels, Lenin
Friedrich Engels

18,00 TL
Tükendi
3990000006139
676504
İşçi Sınıfı Partisi Üzerine
İşçi Sınıfı Partisi Üzerine Marx, Engels, Lenin
Sol Yayınları
18.00

İÇİNDEKİLER

9 [Brüksel Komünist Haberleşme Komitesinin G. A. Köttgen'e Mektubu] — Karl Marx-Friedrich Engels

11 Almanya'da Statüko — Friedrich Engels

14 Komünizmin İlkeleri — Friedrich Engels

18 Komünistler Birliği Tüzüğü

18 Kesim I, Birlik

19 Kesim II, Ocak

19 Kesim III, İlçe

20 Kesim IV, Yürütücü İlçe

20 Kesim V, Merkez Örgütü

20 Kesim VI, Ortak Hükümler

21 Kesim VII, Kongre

22 Kesim VIII, Birliğe Aykırı Davranışlar

22 Kesim IX, Birliğin Gelirleri

23 Kesim X, Üyeliğe Alınma

24 Komünist Parti Manifestosu — Karl Marx-Friedrich Engels

24 II. Proleterler ve Komünistler

33 IV. Komünistlerin Çeşitli Muhalefet Partileri Karşısında Durumu

35 Merkez Örgütünün Birliğe Mart 1850 Tarihli Çağrısı — Karl Marx-Friedrich Engels

35 Merkez Örgütünden Birliğe

47 Köln'de Komünistlerin Yargılanması — Friedrich Engels

50 İşçi Parlamentosuna Mektup — Karl Marx

53 Uluslararası İşçi Derneğini Açılış Konuşması — Karl Marx

58 Uluslararası İşçi Derneğinin Geçici Tüzüğü — Karl Marx

62 Prusya Asker” Sorunu ve Alman İşçi Partisi — Friedrich Engels

67 Berlin'de Baptist Johann Von Schweitzer'e Mektup — Karl Marx.

69 Uluslararası İşçi Derneği Genel Konseyinin Dördüncü Yıllık Raporu — Karl Marx.

71 Uluslararası İşçi Derneğinin İspanyol Federal Konseyine — Friedrich Engels

73 [İşçi Sınıfının Siyasal Eylemi Üzerine] — Friedrich Engels

75 Uluslararası İşçi Derneği Delegeler Toplantısının Kararları — Karl Marx-Friedrich Engels

75 IX. İşçi Sınıfının Siyasal Etkinliği

77 Sonvillier Kongresi ve Enternasyonal — Friedrich Engels

79 Konut Sorunu Üzerine— Friedrich Engels

79 Üçüncü Bölüm. — Proudhon ve Konut Sorunu Üzerine Bir Not

80 Hubertusburg'daki August Bebel'e Mektup — Friedrich Engels

82 ["Alman Köylü Savaşı"na Yazılan 1870 Tarihli Önsöze Ek] — Friedrich Engels

85 Zwickau'daki August Bebel'e Mektup — Friedrich Engels

89 Alman İşçi Partisinin Programı İçin Kenar Notları — Karl Marx

109 [August Bebel, Wilhelm Liebknecht, Wilhelm Bracke'ye vb. Genelge Mektup] — Karl Marx-Friedrich Engels

109 III. Üç Zürihlinin Bildirisi

117 [Fransız İşçi Partisi Programına Giriş] — Karl Marx

119 Hoboken'deki Friedrich Adolph Sorge'ye Mektup — Friedrich Engels

121 Amerika'da İşçi Hareketi — Friedrich Engels

123 Kopenhag'daki Gerson Trier'e Mektup — Friedrich Engels

127 [Sächsischen Arbeiter-Zeitung Yazıişlerine Yanıt] — Friedrich Engels

130 "Halkın Dostları" Kimlerdir ve Sosyal-Demokratlara Karşı Nasıl Savaşırlar? — V. İ. Lenin

130 Üçüncü Kısım, Ek 1

137 Rus Sosyal-Demokratların Görevleri — V. İ. Lenin

143 Programımız — V. İ. Lenin

146 Partimizin Programının Bir Taslağı — V. İ. Lenin

149 Hareketimizin En İvedi Görevleri — V. İ. Lenin

155 Ne Yapmalı? — Hareketimizin Canalıcı Sorunları — V. İ. Lenin

155 I.Dogmacılık ve "Eleştiri Özgürlüğü"

155 A) "Eleştiri Özgürlüğü" Ne Demektir?

159 D) Teorik Savaşımın Önemi Üzerine Engels'in Söyledikleri

164 II.Yığınların Kendiliğindenliği ve Sosyal-Demokrasinin Bilinçliliği

164 A) Kendiliğinden-Gelme Coşmanın Başlangıcı

166 B) Kendiliğindenliğe Tapış. Raboçaya Mıysl

168 III.Trade-Unioncu ve Sosyal-Demokrat Politika

168 E) Demokrasinin Öncüsü Olarak İşçi Sınıfı

171 IV.Ekonomistlerin Küçük Esnaflığı ve Devrimciler Örgütü

171 C) İşçilerin Örgütü ve Devrimcilerin Örgütü

175 Örgütsel Görevlerimiz Konusunda Bir Yoldaşa Mektup — V. İ. Lenin

177 RSDİP'nin II. Parti Kongresi — V. İ. Lenin

177 Parti Tüzüğünün Tartışılması Sırasında İkinci Konuşma

181 Bir Adım İleri, İki Adım Geri, (Partimizdeki Bunalım) — V. İ. Lenin

181 İ) Tüzüğün Birinci Maddesi

189 O) Kongre Sonrası Savaşımın İki Yöntemi

194 Q) Yeni İskra. Örgütsel Sorunlarda Oportünizm

198 R) Diyalektik Üzerine Birkaç Söz, İki Devrim

199 Yeni Görevler ve Yeni Güçler — V. İ. Lenin

202 Politika ile Eğitimbilimin Birbirine Karıştırılması Üzerine — V. İ. Lenin

206 Demokratik Devrimde Sosyal-Demokrasinin İki Taktiği — V. İ. Lenin

206 13. Sonuç. Yenebilir miyiz?

215 Görevlerimiz ve İşçi Delegeleri Sovyeti — V. İ. Lenin

220 Parti Örgütü ve Parti Yazını — V. İ. Lenin

225 RSDİP'nin Birleşme Kongresi İçin Taktik Platform — V. İ. Lenin

225 Öteki Ulusların Sosyal-Demokrat Partileri ile İlişkiler

226 Parti Örgütlenmesinin İlkeleri

228 Eleştiri Özgürlüğü ve Eylemlerin Birliği — V. İ. Lenin

229 Kadetleşen Sosyal-Demokratlara Karşı Savaşım ve Parti Disiplini — V. İ. Lenin

231 Sosyal-Demokrasi ve Duma Seçimleri — V. İ. Lenin

233 RSDİP'nin Beşinci Kongresi İçin Karar Tasarıları — V. İ. Lenin

233 6.Proletarya İçindeki Anarko-Sendikalist Akımla İlgili Olarak Partisiz İşçi Örgütleri Üzerine

236 Burjuva Partilere Karşı Tutum — V. İ. Lenin

242 Peki, Yargıçlar Kimdir? — V. İ. Lenin

246 Marksizm ve Revizyonizm — V. İ. Lenin

254 Partideki Durum Üzerine — V. İ. Lenin

259 Marksizm ve Reformculuk — V. İ. Lenin

264 V. Zasulic Tasfiyeciliğin İşini Nasıl Bitiriyor? — V. İ. Lenin

273 İşçilerin Birliği Üzerine — V. İ. Lenin

277 Birlik — V. İ. Lenin

281 II. Enternasyonalin Yıkılışı — V. İ. Lenin

287 "Sosyalist Propaganda Birliği" Sekreterine — V. İ. Lenin 289Devlet ve Devrim, Marksizmin Devlet Öğretisi ve Devrimde Proletaryanın Görevleri — V. İ. Lenin

291 Sovyet İktidarının Bundan Sonraki Görevleri — V. İ. Lenin

291 Rus Sovyet Cumhuriyetinin Uluslararası Durumu ve Sosyalist Devrimin Başlıca Görevleri

296 Halk Ekonomisi Konseylerinin I. Genel Rusya Kongresinde Yapılan Konuşma — V. İ. Lenin

299 Sempatizan Grupların Örgütlenmesine İlişkin Olarak Moskova Parti Komitesi Oturumunda Yapılan Konuşmalar — V. İ. Lenin

301 Proletarya Devrimi ve Dönek Kautsky — V. İ. Lenin

301 Enternasyonalistlik Nedir?

308 Bern Enternasyonalinin Yiğitleri — V. İ. Lenin

311 İşçi Devleti ve Parti Haftası — V. İ. Lenin

314 RKP(B)'nin IX. Parti Kongresi — V. İ. Lenin

314 2. Merkez Komitesinin Raporu

316 "Sol" Komünizm Bir Çocukluk Hastalığı — V. İ. Lenin

316 II.Bolşeviklerin Başarısının Temel Koşullarından Biri

319 IV.İşçi Hareketi İçindeki Hangi Düşmanlarla Savaşım Halinde Bolşevizm Gelişti, Güçlendi ve Çelikleşti?

321 V.Almanya'da "Sol" Komünizm. Liderler — Parti — Sınıf — Yığınlar

327 VI.Devrimciler Gerici Sendikalarda Çalışmalı mı?

334 X.Birkaç Vargı

341 Ulusal Sorun ile Sömürge Sorununa İlişkin Tezlerin İlk Taslağı — V. İ. Lenin

343 Komünist Enternasyonalin İkinci Kongresinin Başlıca Görevlerine İlişkin Tezler — V. İ. Lenin

345 Komünist Enternasyonale Alınma Koşulları — V. İ. Lenin

352 Sendikalar, Bugünkü Durum ve Trotski'nin Yanlışları Üzerine — V. İ. Lenin

358 RKP(B) X. Parti Kongresi — V. İ. Lenin

358 8. RKP X. Kongresinin Partide Birlik Konusuna İlişkin Kararının İlk Taslağı

362 9. Partimizde Sendikalist ve Anarşist Sapma Konusunda RKP X. Kongresinin Kararının İlk Taslağı

 • Açıklama
  • İÇİNDEKİLER

   9 [Brüksel Komünist Haberleşme Komitesinin G. A. Köttgen'e Mektubu] — Karl Marx-Friedrich Engels

   11 Almanya'da Statüko — Friedrich Engels

   14 Komünizmin İlkeleri — Friedrich Engels

   18 Komünistler Birliği Tüzüğü

   18 Kesim I, Birlik

   19 Kesim II, Ocak

   19 Kesim III, İlçe

   20 Kesim IV, Yürütücü İlçe

   20 Kesim V, Merkez Örgütü

   20 Kesim VI, Ortak Hükümler

   21 Kesim VII, Kongre

   22 Kesim VIII, Birliğe Aykırı Davranışlar

   22 Kesim IX, Birliğin Gelirleri

   23 Kesim X, Üyeliğe Alınma

   24 Komünist Parti Manifestosu — Karl Marx-Friedrich Engels

   24 II. Proleterler ve Komünistler

   33 IV. Komünistlerin Çeşitli Muhalefet Partileri Karşısında Durumu

   35 Merkez Örgütünün Birliğe Mart 1850 Tarihli Çağrısı — Karl Marx-Friedrich Engels

   35 Merkez Örgütünden Birliğe

   47 Köln'de Komünistlerin Yargılanması — Friedrich Engels

   50 İşçi Parlamentosuna Mektup — Karl Marx

   53 Uluslararası İşçi Derneğini Açılış Konuşması — Karl Marx

   58 Uluslararası İşçi Derneğinin Geçici Tüzüğü — Karl Marx

   62 Prusya Asker” Sorunu ve Alman İşçi Partisi — Friedrich Engels

   67 Berlin'de Baptist Johann Von Schweitzer'e Mektup — Karl Marx.

   69 Uluslararası İşçi Derneği Genel Konseyinin Dördüncü Yıllık Raporu — Karl Marx.

   71 Uluslararası İşçi Derneğinin İspanyol Federal Konseyine — Friedrich Engels

   73 [İşçi Sınıfının Siyasal Eylemi Üzerine] — Friedrich Engels

   75 Uluslararası İşçi Derneği Delegeler Toplantısının Kararları — Karl Marx-Friedrich Engels

   75 IX. İşçi Sınıfının Siyasal Etkinliği

   77 Sonvillier Kongresi ve Enternasyonal — Friedrich Engels

   79 Konut Sorunu Üzerine— Friedrich Engels

   79 Üçüncü Bölüm. — Proudhon ve Konut Sorunu Üzerine Bir Not

   80 Hubertusburg'daki August Bebel'e Mektup — Friedrich Engels

   82 ["Alman Köylü Savaşı"na Yazılan 1870 Tarihli Önsöze Ek] — Friedrich Engels

   85 Zwickau'daki August Bebel'e Mektup — Friedrich Engels

   89 Alman İşçi Partisinin Programı İçin Kenar Notları — Karl Marx

   109 [August Bebel, Wilhelm Liebknecht, Wilhelm Bracke'ye vb. Genelge Mektup] — Karl Marx-Friedrich Engels

   109 III. Üç Zürihlinin Bildirisi

   117 [Fransız İşçi Partisi Programına Giriş] — Karl Marx

   119 Hoboken'deki Friedrich Adolph Sorge'ye Mektup — Friedrich Engels

   121 Amerika'da İşçi Hareketi — Friedrich Engels

   123 Kopenhag'daki Gerson Trier'e Mektup — Friedrich Engels

   127 [Sächsischen Arbeiter-Zeitung Yazıişlerine Yanıt] — Friedrich Engels

   130 "Halkın Dostları" Kimlerdir ve Sosyal-Demokratlara Karşı Nasıl Savaşırlar? — V. İ. Lenin

   130 Üçüncü Kısım, Ek 1

   137 Rus Sosyal-Demokratların Görevleri — V. İ. Lenin

   143 Programımız — V. İ. Lenin

   146 Partimizin Programının Bir Taslağı — V. İ. Lenin

   149 Hareketimizin En İvedi Görevleri — V. İ. Lenin

   155 Ne Yapmalı? — Hareketimizin Canalıcı Sorunları — V. İ. Lenin

   155 I.Dogmacılık ve "Eleştiri Özgürlüğü"

   155 A) "Eleştiri Özgürlüğü" Ne Demektir?

   159 D) Teorik Savaşımın Önemi Üzerine Engels'in Söyledikleri

   164 II.Yığınların Kendiliğindenliği ve Sosyal-Demokrasinin Bilinçliliği

   164 A) Kendiliğinden-Gelme Coşmanın Başlangıcı

   166 B) Kendiliğindenliğe Tapış. Raboçaya Mıysl

   168 III.Trade-Unioncu ve Sosyal-Demokrat Politika

   168 E) Demokrasinin Öncüsü Olarak İşçi Sınıfı

   171 IV.Ekonomistlerin Küçük Esnaflığı ve Devrimciler Örgütü

   171 C) İşçilerin Örgütü ve Devrimcilerin Örgütü

   175 Örgütsel Görevlerimiz Konusunda Bir Yoldaşa Mektup — V. İ. Lenin

   177 RSDİP'nin II. Parti Kongresi — V. İ. Lenin

   177 Parti Tüzüğünün Tartışılması Sırasında İkinci Konuşma

   181 Bir Adım İleri, İki Adım Geri, (Partimizdeki Bunalım) — V. İ. Lenin

   181 İ) Tüzüğün Birinci Maddesi

   189 O) Kongre Sonrası Savaşımın İki Yöntemi

   194 Q) Yeni İskra. Örgütsel Sorunlarda Oportünizm

   198 R) Diyalektik Üzerine Birkaç Söz, İki Devrim

   199 Yeni Görevler ve Yeni Güçler — V. İ. Lenin

   202 Politika ile Eğitimbilimin Birbirine Karıştırılması Üzerine — V. İ. Lenin

   206 Demokratik Devrimde Sosyal-Demokrasinin İki Taktiği — V. İ. Lenin

   206 13. Sonuç. Yenebilir miyiz?

   215 Görevlerimiz ve İşçi Delegeleri Sovyeti — V. İ. Lenin

   220 Parti Örgütü ve Parti Yazını — V. İ. Lenin

   225 RSDİP'nin Birleşme Kongresi İçin Taktik Platform — V. İ. Lenin

   225 Öteki Ulusların Sosyal-Demokrat Partileri ile İlişkiler

   226 Parti Örgütlenmesinin İlkeleri

   228 Eleştiri Özgürlüğü ve Eylemlerin Birliği — V. İ. Lenin

   229 Kadetleşen Sosyal-Demokratlara Karşı Savaşım ve Parti Disiplini — V. İ. Lenin

   231 Sosyal-Demokrasi ve Duma Seçimleri — V. İ. Lenin

   233 RSDİP'nin Beşinci Kongresi İçin Karar Tasarıları — V. İ. Lenin

   233 6.Proletarya İçindeki Anarko-Sendikalist Akımla İlgili Olarak Partisiz İşçi Örgütleri Üzerine

   236 Burjuva Partilere Karşı Tutum — V. İ. Lenin

   242 Peki, Yargıçlar Kimdir? — V. İ. Lenin

   246 Marksizm ve Revizyonizm — V. İ. Lenin

   254 Partideki Durum Üzerine — V. İ. Lenin

   259 Marksizm ve Reformculuk — V. İ. Lenin

   264 V. Zasulic Tasfiyeciliğin İşini Nasıl Bitiriyor? — V. İ. Lenin

   273 İşçilerin Birliği Üzerine — V. İ. Lenin

   277 Birlik — V. İ. Lenin

   281 II. Enternasyonalin Yıkılışı — V. İ. Lenin

   287 "Sosyalist Propaganda Birliği" Sekreterine — V. İ. Lenin 289Devlet ve Devrim, Marksizmin Devlet Öğretisi ve Devrimde Proletaryanın Görevleri — V. İ. Lenin

   291 Sovyet İktidarının Bundan Sonraki Görevleri — V. İ. Lenin

   291 Rus Sovyet Cumhuriyetinin Uluslararası Durumu ve Sosyalist Devrimin Başlıca Görevleri

   296 Halk Ekonomisi Konseylerinin I. Genel Rusya Kongresinde Yapılan Konuşma — V. İ. Lenin

   299 Sempatizan Grupların Örgütlenmesine İlişkin Olarak Moskova Parti Komitesi Oturumunda Yapılan Konuşmalar — V. İ. Lenin

   301 Proletarya Devrimi ve Dönek Kautsky — V. İ. Lenin

   301 Enternasyonalistlik Nedir?

   308 Bern Enternasyonalinin Yiğitleri — V. İ. Lenin

   311 İşçi Devleti ve Parti Haftası — V. İ. Lenin

   314 RKP(B)'nin IX. Parti Kongresi — V. İ. Lenin

   314 2. Merkez Komitesinin Raporu

   316 "Sol" Komünizm Bir Çocukluk Hastalığı — V. İ. Lenin

   316 II.Bolşeviklerin Başarısının Temel Koşullarından Biri

   319 IV.İşçi Hareketi İçindeki Hangi Düşmanlarla Savaşım Halinde Bolşevizm Gelişti, Güçlendi ve Çelikleşti?

   321 V.Almanya'da "Sol" Komünizm. Liderler — Parti — Sınıf — Yığınlar

   327 VI.Devrimciler Gerici Sendikalarda Çalışmalı mı?

   334 X.Birkaç Vargı

   341 Ulusal Sorun ile Sömürge Sorununa İlişkin Tezlerin İlk Taslağı — V. İ. Lenin

   343 Komünist Enternasyonalin İkinci Kongresinin Başlıca Görevlerine İlişkin Tezler — V. İ. Lenin

   345 Komünist Enternasyonale Alınma Koşulları — V. İ. Lenin

   352 Sendikalar, Bugünkü Durum ve Trotski'nin Yanlışları Üzerine — V. İ. Lenin

   358 RKP(B) X. Parti Kongresi — V. İ. Lenin

   358 8. RKP X. Kongresinin Partide Birlik Konusuna İlişkin Kararının İlk Taslağı

   362 9. Partimizde Sendikalist ve Anarşist Sapma Konusunda RKP X. Kongresinin Kararının İlk Taslağı

   Stok Kodu
   :
   3990000006139
   Boyut
   :
   13.00x19.50
   Sayfa Sayısı
   :
   373
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Basım Tarihi
   :
   2013
   Çeviren
   :
   Arif Gelen
   Kapak Türü
   :
   Ciltsiz
   Kağıt Türü
   :
   2. Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
 • Taksit Seçenekleri
  • Axess Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   18,00   
   18,00   
   2
   9,00   
   18,00   
   3
   6,00   
   18,00   
   4
   4,89   
   19,56   
   5
   3,97   
   19,87   
   6
   3,37   
   20,23   
   7
   2,94   
   20,61   
   8
   2,63   
   21,05   
   9
   2,37   
   21,33   
   10
   2,19   
   21,88   
   11
   2,01   
   22,14   
   12
   1,87   
   22,41   
   Finansbank Kartları
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   18,00   
   18,00   
   2
   9,00   
   18,00   
   3
   6,00   
   18,00   
   4
   4,89   
   19,56   
   5
   3,97   
   19,87   
   6
   3,37   
   20,23   
   7
   2,94   
   20,61   
   8
   2,63   
   21,05   
   9
   2,37   
   21,33   
   10
   2,19   
   21,88   
   11
   2,01   
   22,14   
   12
   1,87   
   22,41   
   Bonus Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   18,00   
   18,00   
   2
   9,00   
   18,00   
   3
   6,00   
   18,00   
   4
   4,89   
   19,56   
   5
   3,97   
   19,87   
   6
   3,37   
   20,23   
   7
   2,94   
   20,61   
   8
   2,63   
   21,05   
   9
   2,37   
   21,33   
   10
   2,19   
   21,88   
   11
   2,01   
   22,14   
   12
   1,87   
   22,41   
   Maximum Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   18,00   
   18,00   
   2
   9,00   
   18,00   
   3
   6,00   
   18,00   
   4
   4,89   
   19,56   
   5
   3,97   
   19,87   
   6
   3,37   
   20,23   
   7
   2,94   
   20,61   
   8
   2,63   
   21,05   
   9
   2,37   
   21,33   
   10
   2,19   
   21,88   
   11
   2,01   
   22,14   
   12
   1,87   
   22,41   
   World Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   18,00   
   18,00   
   2
   9,00   
   18,00   
   3
   6,00   
   18,00   
   4
   4,89   
   19,56   
   5
   3,97   
   19,87   
   6
   3,37   
   20,23   
   7
   2,94   
   20,61   
   8
   2,63   
   21,05   
   9
   2,37   
   21,33   
   10
   2,19   
   21,88   
   11
   2,01   
   22,14   
   12
   1,87   
   22,41   
   Paraf Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   18,00   
   18,00   
   2
   9,00   
   18,00   
   3
   6,00   
   18,00   
   4
   4,89   
   19,56   
   5
   3,97   
   19,87   
   6
   3,37   
   20,23   
   7
   2,94   
   20,61   
   8
   2,63   
   21,05   
   9
   2,37   
   21,33   
   10
   2,19   
   21,88   
   11
   2,01   
   22,14   
   12
   1,87   
   22,41   
   Diğer Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   18,00   
   18,00   
   2
   9,00   
   18,00   
   3
   6,00   
   18,00   
   4
   4,89   
   19,56   
   5
   3,97   
   19,87   
   6
   3,37   
   20,23   
   7
   2,94   
   20,61   
   8
   2,63   
   21,05   
   9
   2,37   
   21,33   
   10
   2,19   
   21,88   
   11
   2,01   
   22,14   
   12
   1,87   
   22,41   
 • Yazarın Diğer Kitapları
 • Yayınevinin diğer kitapları
istanbul evden eve nakliyat eşya depolama evden eve nakliyat sultanbeyli escort sancaktepe escort izmit evden eve nakliyat uluslararası evden eve nakliyat
Kapat