Postmodernizm ya da Geç Kapitalizmin Kültürel Mantığı %15 indirimli Fr

Postmodernizm ya da Geç Kapitalizmin Kültürel Mantığı
Fredric Jameson

26,39 TL
Tükendi
Postmodernizm ya da Geç Kapitalizmin Kültürel Mantığı
Postmodernizm ya da Geç Kapitalizmin Kültürel Mantığı
Nirengikitap
26.39

Günümüz kültür kuramcılarının başında gelen Fredric Jamesonın uzun süredir baskısı olma-yan kitabı Postmodernizm yada Geç Kapitaliz-min Kültürel Mantığı gözden geçirilmiş yeni baskısıyla çıktı.
Jameson bu kitabında ideoloji, ekonomi, sinema, video, mimari ve edebiyat alanlarında yetkin çö-zümlemeler yaparak hem modernizmi hem de kitabın asıl konusu olan postmodernizmi tarih-sel bir kesit içinde günümüze kadar getirerek inceliyor.

Fredric Jameson olağanüstü enerjisi ve yetkin bir şekilde Sophoclesten bilim kurguya kadar kapsayıcı yazılarıyla Amerikanın önde gelen Marksist eleştirmenlerinden birisidir. Postmo-dernizm, entelektüel bir tehditdir popüler sosyalist karamsarlıklara yönelik bir hazır ce-vaplılığın yanı sıra aynı zamanda entelektüel bir şölendir.
Terry Eagleton, The Irish Times

Postmodernizm in kapsam ve derinliği, kapsa-yıcı bir teori olması, mimarisi, filmi, videosu ve ekonomisi gerçekten şaşırtıcı ve göz kamaş-tırıcı.
Ziauddin Sardar, The Independent

Modern kültürün ansiklopedik bir kavranışı
Stuart Hall, Marxism Today

Jamesonun kitabı postmodernizmin sadece kültürel değil, siyasal ve toplumsal sonuçlarını da anlamak isteyen herkes için temel ve eşi olmayan bir metindir.
Gilber Adair, Sunday Times

Kapat