Kültürel Dönemeç
Kültürel Dönemeç
Dost Kitabevi Yayınları
4.63

Postmodern kapitalizmi Marksist bir bakış açısıyla çözümlediği bu kitabında, Jameson, “postmodern olgu“ diye tanım
ladığı şeyin “kültürel mantığını“ irdeliyor. Para çağının bir ürünüolan modernizmin ardından, postmodernizm “şeyleştirilmiş
kuvvetlerin“ bir sonucu olarak tüm dünyayı çepeçevre sararken,Jameson, ahlaki yadsımaların postmodernin çözümlenmesindehiçbir anlamı olmadığını, postmodern anın toplumsal, siyasi vekültürel bir çerçevenin bütünlüğü içinde yeniden kurulmasıgerektiğini savunuyor. Yaklaşık on beş yıllık bir zaman dilimiiçinde kaleme alınmış olan bu yazılar, postmodern durumunfarklı bir bilinç katında okunduğu özellikli bir bakış açısınınetkisini ve yoğunluğunu yansıtıyor.

Kapat