9786059790338
625686
Dildeste
Dildeste
Akıl Fikir Yayınları
26.00

Musikimiz için çok az kaynak vardır. “Dildesde''yi yazarken, işte bu kaynak yokluğundan doğan bu boşluğa -hiç olmazsa- hakikate yakın hikayeler düzenleyerek, okuyucuları bağlamayı düşündük.

Aynı zamanda “Türk Musiki'sinin Romanı”nı dile getirmeye çalıştık.

Seçtiğimiz mekânlar hakkında bulabildiğimiz kaynakları taradık. Bestekarların eserlerini inceleyerek, melodi ve makam analizi yoluyla, bestekarın halet-i rûhiyesini tahayyül etmeye çalıştık. Ortaya “Dildeste”çıktı. Okuyucularımızın bir hususta dikkatini çekmek isterim. Kitabımızdaki parçalar, kaynaklardaki bilgilere çok yakındır. Olayların çoğu hakikattir. Fakat, eser belgeseldeğildir. Kaynakdeğildir. Daha çok hayalîdir. Ama hakîkate çok yakın olan hayalîlik.

- Fırat Kızıltuğ

Kapat