9789758606689
515102
Vergi Teşvik Sistemi
Vergi Teşvik Sistemi
Ezgi Kitabevi Yayınları
25.00

Vergi teşvikleri mali literatüre vergiyle birlikte girmiş bir kavramdır. Vergi kamu maliyesinin temel alanlarından birini oluştururken, vergi teşvikleri de vergi hukukunda önemli ve kapsamlı bir yer oluşturmaktadırlar. Vergi teşvikleri, vergi yönetimi açısından kısa dönemde bir vazgeçilen vergi olarak görülebilir. Ancak tüm ülkeler ekonomik, sosyal, siyasal ve idari çeşitli nedenlerle vergi kanunlarında vergi teşviklerine yer vermektedirler. Vergi teşviklerinin önemi, küreselleşme olgusu ve teknolojik gelişmelere paralel olarak artmaktadır. Gelişmiş ve gelişmekte olan birçok ülke özellikle 1990 sonrasında vergi teşvik uygulamalarına ağırlık vermeye başlamıştır. Vergi teşvik sistemini inceleyen bu kitap kapsam olarak; vergi teşvik kavramını, varlık nedenlerini, benzer kavramlarla ilişkisini, türlerini, vergi teorisindeki yerini ve Türkiye ve Avrupa Birliği açısından uygulama şekil ve sonuçlarını açıklamaktadır.

Kapat