Okul Öncesi Dönemde Yaratıcılık EğitimiVe Yaratıcı Etkinliklerde Kulla

Okul Öncesi Dönemde Yaratıcılık EğitimiVe Yaratıcı Etkinliklerde Kullanmak İçin Materyal Hazırlama
Fatma Ülkü, Tülay Şener, Hasan Bacanlı

15,00 TL
Tükendi
-150991
431266
Okul Öncesi Dönemde Yaratıcılık EğitimiVe Yaratıcı Etkinliklerde Kullanmak İçin Materyal Hazırlama
Okul Öncesi Dönemde Yaratıcılık EğitimiVe Yaratıcı Etkinliklerde Kullanmak İçin Materyal Hazırlama
Nobel Yayın Dağıtım
15.00
Yaratıcılığın Gelişimi
1. Yaratıcılık Kavramı
Yaratıcılıkla ilgili değişik tanımlar içinde en eski ve anlamlı olan tanım Guilford'un yakınsak ve ıraksak düşünce tanımlarıdır. Yakınsak düşünce sahibi olan kişi, geleneksel alıışılmış yollar izler. Hazır bilgilere dayalı doğru cevapları vermeyi bilir. Onun için tek doğru ve o doğruya giden bir iki yol vardır. Iraksak düşünce ise, belli önermelerden, belil temellerden hareketle ve alışılmış yollardan geçerek varmaz sonuca...
(İçerik'ten)
Kapat