Mehmet Şerafettin Yaltkaya - Osmanlıdan Cumhuriyet'e Etnosentrik Bir D

Mehmet Şerafettin Yaltkaya - Osmanlıdan Cumhuriyet'e Etnosentrik Bir Din Adamı
Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları 1
Fahri Özteke

45,00 TL
Temin süresi 7 gündür.
Mehmet Şerafettin Yaltkaya - Osmanlıdan Cumhuriyet'e Etnosentrik Bir Din Adamı
Mehmet Şerafettin Yaltkaya - Osmanlıdan Cumhuriyet'e Etnosentrik Bir Din Adamı Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları 1
Çizgi Kitabevi Yayınları
45.00

"M. Şerafeddin'in Türk tefekkür âlemindeki değerini Türkiye sınırları haricine çıkaran hadise, meşhur Türk âlimi Katib Çelebi'nin Bibliyografyası'nın yeni tab'ı izhar hususunda sarf ettiği himmet ve faaliyette görülüyor. Esere üstadın yazdığı Arapça mukaddime, an'anesizleştiği ve körleştiği iddia edilen kültür kudretimizin icabında göstereceği yaratıcılık için bir nümune sayılabilir".

A. Cüneyd Köksal, M. Âsım Köksal-Hayatı, Çağlayan Matbaası, İzmir 2007, s. 27.

"Mevcut imam ve hatipler ise her gün azalmakta ve yerleri her zaman boşalmaktadır. İmam hatip yokluğundandaha büyük cihet de bugün müftü vaiz gibi dini âlim ve mürşitlerin bulunması güçlüktür. İlmi ihtisasa bağlı olan bu meselede bütün bütün adam yokluğu ile karşılaşılmaktadır".

BCA, 14 Nisan 1942, 30.10. 00. 26. 151. 16. Diyanet İşleri Başkanı - M. Şerafettin Yaltkaya.

"Menkübers bin yalın kılınç (kısa adıyla Bekbers) usul ve fıkıha vakıf eyi bir fakih olmakla beraber başına sarık sarmaz idi. Sırtına asker elbisesi giyer ve başına askere mahsus olan serpuşu koyar idi. Bağdat Halifesi başına sarık sarmak şartıyla kendisine Bağdat kadıyulkuzatlığı (baş kadılık) teklif etmiş ise de giymekte olduğu asker elbisesini sırtından çıkarmamak ve başına sarık sarmamak için bu yüksek rütbeyi kabul etmemiş idi. Menkübers vefatından sonra da Ebu Hanife'nin yanına defnolunmuştur".

M. Şerafettin Yaltkaya, Türk Kelamcıları Osmanlılardan Evvel-1,

Darü'l fünun İlahiyat Fakültesi Mecmuası, 1932, S. 23, s. 6.

Kapat