Kızılbaş Kadın Şairler
Kızılbaş Kadın Şairler
İtalik
11.00
Alevilikte kadın ve erkek cinsiyetlerinden önce insandırlar. Bu anlamda kadının insan olarak erkekten geri kalır yanı yoktur. Erkeğin ise insan olarak kadından üstün bir yanı yoktur. Alevilikteki kadın erkek eşitliğini örneklendirirsek; Alevi ruhani önderlerinin eşleride ruhban grubuna girerler. Yine Pir'in karısı da pirdir.
(Arka Kapak'tan)
Kapat