9786257258395
852075
İnsan Kaynakları Analitiği
İnsan Kaynakları Analitiği Modelleme ve Örnek Uygulamalarla
Nobel Bilimsel Eserler
22.00

Türkiye'de İnsan Kaynakları Analitiği alanında yazılmış ilk kitap olan bu eserde, uluslararası literatür ve sektörel uygulamalar detaylı bir biçimde taranarak İnsan Kaynakları Yönetimi kavramı ve uygulamaları veri analitiği yöntemleriyle ve tahmin odaklı bir yaklaşımla ele alınmıştır. Uluslararası alanda bilinirliği oldukça yüksek olan İnsan Kaynakları Analitiği kavramı ve uygulamalarının bu eserin de katkısıyla ülkemizde de yaygınlaşacağı değerlendirilmektedir. Kitap öncelikle akademisyenlerin araştırmalarında faydalanacakları bilimsel bir eser olarak hazırlanmış olmakla birlikte İK profesyonellerinin ve işletme yöneticilerinin uygulamalarında başvurabilecekleri bir kaynak olarak da değerlendirilebilir. Dört ana kısımdan oluşan kitapta; İK Analitiği ile ilgili başlıca kavramlar, İK analitiğinin amacı ve önemi, işletmelerin İK Analitiğine neden yatırım yapmaları gerektiği, İK analitiğinde modelleme ve veri analitiği uygulamaları açıklanmıştır. Sözü edilen açıklamaların yanı sıra işe alım başta olmak üzere başlıca İK fonksiyonlarında İK analitiğinin nasıl uygulanabileceği örnek uygulamalarla gösterilmiştir.

Kapat