Osmanlı Hukukunda Sulh Sözleşmesi - İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakült

Osmanlı Hukukunda Sulh Sözleşmesi - İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Yüksek Lisans Tezleri Dizisi No:3 (Ciltli)
Üsküdar ve Bursa Şer'iyye Sicillerine Göre Borç İlişkilerinde Sulh Sözleşmesi (M. 1501-1551/H. 906-958)
Esra Çetinkaya

75,00 TL
Temin süresi 5 gündür.
Osmanlı Hukukunda Sulh Sözleşmesi - İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Yüksek Lisans Tezleri Dizisi No:3 (Ciltli)
Osmanlı Hukukunda Sulh Sözleşmesi - İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Yüksek Lisans Tezleri Dizisi No:3 (Ciltli) Üsküdar ve Bursa Şer'iyye Sicillerine Göre Borç İlişkilerinde Sulh Sözleşmesi (M. 1501-1551/H. 906-958)
On İki Levha Yayınları
75.00

M. 1501-1551/H. 906-958 yılları arasında Üsküdar ve Bursa mahkemelerine ait şer'iyye sicillerine dayanan elinizdeki çalışmada, Osmanlı hukukunda sulh sözleşmesi incelenmiştir. Osmanlı hukukunun İslam hukukuna dayanması sebebiyle İslam hukuku kaynakları çerçevesinde teorik olarak incelenen sulh sözleşmesi, Üsküdar ve Bursa mahkeme sicillerinde tutulan kayıtlar esas alınarak Osmanlı hukuku uygulamasına yansıyan yönleriyle de ele alınmıştır. Çok sayıda teorik İslam hukuku (fıkıh) eserinin yanı sıra dönemin şeyhülislamlarının fetvaları da kaynak olarak kullanılmıştır. Ayrıca sulh sözleşmesinin Roma hukuku, Common Law hukuk sistemi ve Türk hukukundaki görünümleri de incelenerek elde edilen sonuçlar, Osmanlı hukuku uygulaması ile mukayese edilmiştir. Yapılan çalışma neticesinde, teorik İslam hukuku kaynakları ile mahkeme kayıtları arasında herhangi bir çelişkiye rastlanmamış olup teori ve uygulama arasında büyük bir uyum gözlenmiştir.

Kapat