Termal Turizm İşletmelerinde İç ve Dış Müşteri Tatmini İlişkisi Esma D

Termal Turizm İşletmelerinde İç ve Dış Müşteri Tatmini İlişkisi
Çeşme Bölgesi İşletmelerinde Uygulama
Esma Durukal

20,00 TL
Temin süresi 5 gündür.
Termal Turizm İşletmelerinde İç ve Dış Müşteri Tatmini İlişkisi
Termal Turizm İşletmelerinde İç ve Dış Müşteri Tatmini İlişkisi Çeşme Bölgesi İşletmelerinde Uygulama
Hiperlink Yayınları
20.00

Dünya nüfusunun giderek yaşlanması, sanayileşmenin artmasıyla birlikte kent yaşamındaki hızlı değişim, kirli metropol hayat şartları, beslenme şekillerindeki düzensizlikler termal turizme verilen önemi her geçen gün artırmaktadır. Hizmet sektörünün emek yoğun kollarından biri olan termal turizm işletmelerinde sadece işletme ile müşteri arasındaki ilişkiyi değerlendirmek yerine gerçek başarı için, işletmenin dış müşteri-iç müşteri ilişkisini, göz önünde bulundurmak kaçınılmaz olmaktadır. Rekabetin giderek arttığı günümüz iş dünyasında farklı ve rakiplerden ayırt edilebilir bir hizmet tarzı, dış müşteri tatminine verilen önem kadar iç müşteri tatminine önem verilmesi işletmenin başarısını belirleyen temel faktör olmaktadır. Dış müşteri tatminine giden yolda çok önemli bir aşama olarak iç müşteri tatmini, işletmelerin varlıklarını koruyabilmeleri, karlılıklarını devam ettirip artırabilmelerine olanak tanıyan en önemli unsurlardan biridir. İşletmelerin iç müşterilerin tatminin oluşması için sağlayacağı olanaklar dış müşterilere olumlu bir şekilde yansıyacak ve dış müşteri tatmini olarak geri dönecektir. Tatmin olan müşteriler ise, işletmenin finansal performansını artıracaktır.

Kapat