9786053270522
477087
Makro İktisat Teor.Politikaları
Makro İktisat Teor.Politikaları
Murathan Yayınevi
37.80
İçindekiler:

Makro İktisada Giriş
Milli Gelir Muhasebesi
İstihdam ve İşsizlik
Enflasyon
Tüketim Harcamaları
Yatırım Harcamaları
Para Arzı ve Para Talebi
Para ve Maliye Politikaları
Basit Keynezyen Modellere Giriş
Dışa Kapalı Basit Keynezyen Modeller
Ekonominin Genel Dengesi ve Basit Keynezyen Modeller
IS - LM Modelleri
Toplam Talep - Toplam Arz Modeli
Konjonktür Dalgaları
İktisadi Büyüme
Makro İktisadın Bazı Bulguları ve Sorunları
Kapat