9786055451707
477091
Genel İktisada Giriş
Genel İktisada Giriş
Murathan Yayınevi
25.00

İçindekiler;

Temel Kavramlar
Kıtlık, Ekonomi Bilimi ve Kıtlık Sorununun Çözümü
Ekonomilerdeli Temel Sorunlar
Arz ve Talep Esnekliği
Tüketici Dengesi Analizi
Üretici Dengesi Analizi
Monopol Piyasası
Tam Rekabet Piyasası
Oligopol Piyasası

Kapat