Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi İmalat Sektöründe Bir Uygulama Erk

Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi İmalat Sektöründe Bir Uygulama
SmartPLS ve LISREL Uygulamalı Yapısal Eşitlik Modellemesi
Erkan Yakut, Ergün Kara

32,00 TL
Temin süresi 15 iş günüdür.
9786257855334
838803
Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi İmalat Sektöründe Bir Uygulama
Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi İmalat Sektöründe Bir Uygulama SmartPLS ve LISREL Uygulamalı Yapısal Eşitlik Modellemesi
Gazi Kitabevi
32.00

İçindekiler
Bölüm I
1.1. Problemin Tespiti
1.2. Araştırmanın Amacı
1.3. Araştırmanın Önemi
1.4. Araştırmanın Metodolojisi
1.5. Araştırmanın Sınırlılıkları Ve Varsayımları
Bölüm Iı – Kavramsal Çerçeve Ve İlgili Araştırmalar
2.1. Strateji Tanımı
2.2. Stratejik Yönetim Kavramı
2.3. Stratejik Yönetim Süreci
2.4. İnsan Kaynakları Yönetimi
2.5. Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi
2.6. Personel Güçlendirme
2.7. Örgütsel Destek Algısı
2.8. İş Tatmini Kavramı
2.9. İşten Ayrılma Niyeti Kavramı
2.10. Kavramlar Arasındaki İlişkiler
Bölüm Iıı – Yöntem
3.1. Araştırmanın Anakütlesi Ve Örneklemi
3.2. Çalışmada Kullanılan Ölçüm Araçları
3.3. Araştırmada Verilerin Toplama Yöntemi Ve Analizi
3.4. Kullanılan Ölçeklerin Geçerlik Ve Güvenirlik Analizleri
Bölüm Iv – Bulgular Ve Yorumlar
4.1. Araştırmanın Modelinin Varyans Temelli Yem İle Test Edilmesi Ve Sonuçları
4.2. Araştırmanın Modelinin Kovaryans Temelli Yem İle Test Edilmesi Ve Sonuçları

Kapat