Hangi İslam
Hangi İslam
Anlam Yayınları
9.26

İslam inancının temel konularına yaklaşım biçimlerindeki bozulma, zamanla Müslümanların zihni yapısını da bozdu. Bu zihniyet anlayış bozukluğu nedeniyle, günümüz Müslümanları başta Kur'an olmak üzere İslami konuların tamamında inanç ve düşünce sapkınlığına düştüler ve adı İslam olan ancak adından başka İslamla hiçbir ilişkisi kalmamış birçok "şekil" ortaya çıktı. Öyle anlaşılıyor ki Müslümanların bakış açıları düzelmedikçe bu sapkınlıklardan kurtulmak mümkün olmayacaktır.

Bu kitap bilgilendirme amacı gütmüyor. Bilgiyi, malzeme olarak kullanıp okuyucusuna sahih bir bakış açısı vermeyi, sahih bir İslami zihniyet anlayış kazandırmayı amaçlıyor. İnanıyoruz ki doğru bir bakış açısına sahip olunmadıkça İslam'ın doğru anlaşılması ve yaşanması mümkün değildir.

Kapat